När du behöver ansöka om konkurs

En svag ekonomi är alltid ett gnagande problem för många företag, men även för många privatpersoner. Det påverkar dagligen alla inblandade med oro, ångest och dålig sömn som följd.

När problemen inte anses gå att lösa kan det bli tal om konkurs. Detta gör genom en så kallad konkursansökan hos tingsrätten, där ekonomin noggrant gås igenom för att sedan ta beslut om vilka åtgärder som ska tas. Tanken är hela tiden att slippa konkurs.

När företagets skulder inte kan betalas

Det skiljer en del mellan konkurser hos företag eller privatpersoner. För till exempel ett företag, eller så kallad juridisk person, är det företaget som ansvarar för tillgångar och skulder och inte personerna som arbetar för företaget.

För att ta ett exempel kanske företaget går med förlust på grund av dålig försäljning och inte kan betala fakturor och står i skuld till leverantörer. Då kan detta vid en konkurs regleras genom försäljning av eventuellt lager och egendom. Ägarna har inget personligt ansvar för skulderna som företaget har. När det gäller personlig konkurs är man som namnet antyder personligt ansvarig.

Vad gäller vid personlig konkurs?

När en privatperson har svåra ekonomiska problem under lång tid och det inte finns några lösningar i sikte kan man ansöka om personlig konkurs. Det innebär att en konkursförvaltare gör en genomgång av alla tillgångar och skulder.

Nästa steg blir att omsätta personens personliga egendomar till kontanter genom tvångsförsäljning. Det kan handla om fordon, elektronik och andra kapitalvaror. Dock kan man inte tvingas sälja nödvändig egendom som möbler och liknande. 

Men för att en konkursansökan ska kunna godkännas hos tingsrätten måste det först noga utredas om det finns annan möjlighet att lösa alla skulder. Man träffar fordringsägaren, så kallade borgenär, och försöker få till en avbetalningsplan för att lösa skulderna inom rimlig tid. Det rekommenderas att ta jurisk hjälp när situationen är ohållbar.

Höga krav vid personlig konkurs

Om man har försatts i personlig konkurs avgör konkursförvaltaren hur mycket man får behålla på sina eventuella inkomster. Självklart måste man ha pengar till vanligt underhåll som hyra och mat. Man får heller inte bedriva egen näringsverksamhet, förutom jordbruk.

Man måste hela tiden vara anträffbar för konkursförvaltaren och måste rapportera om man byter adress. Det finns exempel på att personer i personlig konkurs fått indraget pass när det föreligger risk för att de ska rymma. Det påminner om en ekonomisk fotboja. Det innebär en stor begränsning att hamna i personlig konkurs. 

19 Apr 2019