Jurister – vanliga nischer

Många som blir jurister blir det inom en särskild nisch. Ju mer nischad juristen är, desto bättre kan denne troligtvis också just sitt område. Ett annat plus är ju att juristen ofta har ett särskilt intresse för nischen han eller hon arbetar inom. På så vis får ofta kunden bättre hjälp då en starkare glöd för målet kan göra att juristen anstränger sig lite extra. Att hitta en jurist inom ett särskilt område bör inte vara någon utmaning. Nischerna är många och det ofta finns det någon som kan ta sig an ett visst fall.

Asylrätt

Jurister inom asylrätt sysslar med att behandla asylsökningar från andra länders medborgare och statslösa människor. Som bekant handlar de här ansökningarna om att få stanna i Sverige, antingen under en längre eller kortare period, och det är juristens (inom asylrätt) uppgift att behandla dem.

Går du till en juristbyrå som har asylrätt som arbetsområde, är de inte sällan flerspråkiga. En flerspråkighet bland juristerna kan av naturliga skäl göra att den rättsliga processen flyter på bättre. Asylrätt är en relativt vanligt förekommande nisch. Idag finns ett en relativt hög efterfrågan på jurister inom asylrätt, inte minst eftersom många människor har sökt sig till Sverige de senaste åren.

Skilsmässoadvokater

Att jobba med skilsmässor är en annan vanlig nisch om man är jurist. En skilsmässoadvokat behandlar, som namnet så tydligt förklarar, ärenden relaterade till skilsmässor. Vid skilsmässor uppstår ofta många tvister och konflikter kring boende, om ägodelar och även om barn.

Ofta är det fördelaktigt med en jurist eller en advokat som jobbar i högt tempo vid sådana här typer av mål. Att de inblandande får en lösning på sina problem så fort som möjligt är viktigt så att de kan gå vidare. Är det barn med i bilden är det ännu viktigare. De bör ha klarhet var de ska bo, hos vem, och vilken skola de ska gå i. Att vara skilsmässoadvokat är en ganska smal nisch – ofta är det advokater och jurister inom familjerätt som arbetar med skilsmässor.

Affärsjurister

Affärsjuristers uppgift är att tillhandahåll rådgivning och information till företag och juridiska personer. Vanliga områden som är affärsjurist är specialist inom är kontrakt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt. Affärsjurister kan lätt blandas ihop med så kallad bolagsjurister. Skillnaden är att en affärsjurist jobbar på en byrå som är frånskild företaget som biträds. En bolagsjurist brukar istället vara anställd av företaget i fråga.

Vid både stora och små affärstransaktioner, vid uppköp av andra aktörer eller vid försäljning av själva företaget, är det en affärsjurists uppgift att se till att allt går rätt till under de olika förloppen. Förutom det ska denne naturligtvis också ge rådgivning och annan relevant information till parterna.

17 Jan 2017