Hur får jag skyddat boende?

För många svenskar så blir vardagen så pass hotfull att man måste ha hjälp och där myndigheter måste kliva in och ta ansvar. Det kan handla om en misshandlande make, det kan handla om en familj och släkt som inte accepterar vissa livsval och det kan handla om att man genom sitt yrke kanske klivit på fel tår. Oavsett vilken anledning det handlar om så ska man veta att om det finns en tydlig hotbild så finns det också hjälp att få; det finns - och ska alltid finnas - ett skyddsnät som fångar upp innan någonting allvarligt händer.

Det vi ska titta närmare på här handlar om ett skyddat boende. Ett skyddat boende innebär att men blir utplacerad av en myndighet - exempelvis Socialtjänsten - som gjort en riskbedömning. Är läget så pass allvarligt så kan man blir förflyttad till ett skyddat boende per omgående. Det här är en trygghet för oss alla.

Att en människa är så pass hotad och utsatt att hen måste upphöra genom att försvinna från bostad, stad, allmänna register och genom att få en sekretessmarkering är i sak någonting sjukt - att hjälpen finns är emellertid ett friskhetstecken och en signal om ett samhälle där man bryr sig om varandra och hjälper de som har det svårt.

Anonymiteten är det bästa skyddet

Ett skyddat boende innebär inte någon dygnet-runt-bevakning där man har vakter runt bostaden. Larm och rejäla lås finns naturligtvis i bostaden - men primärt så handlar det om att bryta upp, få en chans till nystart och komma bort från ett konkret hot.

Det bästa skyddet är anonymiteten och där man som utsatt kan börja på en ny kula utan att någon - mer än den kontaktperson som utses - vet vem man är, vad man har gjort och vilken historia man bär på. Inte sällan så handlar den historian om rena trauman som måste bearbetas. Därför brukar samtalsterapi vara en del av den verksamhet som omger ett skyddat boende.

Även i övrigt finns hjälp - att söka jobb, att söka studier, läxhjälp för barnen, barnpassning och chans till fysiska aktiviteter för barnen. Kort sagt: allt som behövs för att komma på fötter igen och kunna lämna det hemska bakom sig.

Barnfamiljer är extra viktiga

Ett skyddat boende för just barnfamiljer blir extra viktiga. Inte minst om det handlar om att exempelvis mamman flytt med barnen och där pappan är orsaken till detta. Barnen måste få en chans att leva ett normalt liv och därför sätts extra resurser in med inriktning på dessa. Skola, aktiviteter, hjälp med läxor, transporter, skjuts och så vidare - acklimatiseringen ska gå smidigt till den nya bostaden och orten/staden. Även där finns det hjälp med samtalsterapi att sätta in vid behov.

Kontakten med myndigheten som skött placeringen sker via kontaktpersonen som utses. Som drabbad behöver man inte hålla på att uppdatera någon annan om hur allting går. Många familjer har husdjur och det är heller inget problem i ett skyddat boende.

Lever din granne i ett skyddat boende?

Det vet du inte och det är något som du heller inte ska veta. Anledningen till varför vi ställer en så pass rak och, aningen okänslig, fråga som i rubriken handlar om att vi idag lever i en annan tid. Förr var ett skyddat boende mer skyddat. Idag finns sociala medier, alla har kameror och en felaktigt tagen bild kan innebära en katastrof för en utsatt.

Vår uppmaning är därför att vara försiktig med att ta bilder där andra människor syns och absolut inte lägga ut någonting om du inte fått godkännande om det. En - för dig - rolig bild kan röja identiteten för någon vars liv just kommit på rätsida och det leda till fruktansvärda konsekvenser.

bostadsområde

10 Jan 2019