Här kan du jobba som arbetsrättsjurist

Stockholm: Håller du på att utbilda dig till arbetsrättsjurist eller är du bara sugen på att byta arbetsplats? Då kunskapen kring rättigheter på arbetsmarknaden behövs inom flera branscher finns relativt olika arbetsplatser att välja på. Även om målet att tolka lagar och hjälpa klienter är detsamma.

Fackförbund

Flera fackförbund har sina huvudkontor i Stockholm. Därmed finns även ett stort behov arbetsrättsjurister då fackförbunden till stor del jobbar med att hantera konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fackförbunden kan även hjälpa sina medlemmar att tolka avtal och hitta juridiska lösningar på andra problem. I flera arbetsplatsannonser till fackförbund krävs ett par års erfarenhet av yrket innan man kan få anställning av dem som jurist.

Juristbyrå

Juristbyråer anlitas både av privatpersoner och företag. På grund av de stora kostnader som kan uppstå är det däremot främst företag som kontaktar dessa byråer när det gäller arbetsjuridik. Det kan vara företag som har en enskild fråga likväl som att man vill ha löpande hjälp med arbetsrättsliga frågor.

Många byråer runt om i Stockholm erbjuder gratis inledande rådgivning. Du som privatperson kan därmed ta kontakt med juristen och berätta om ditt ärende. Det betyder däremot inte att du kan förvänta dig all hjälp utan att det snarare är en kartläggning och rådgivning om hur du kan gå vidare. Känner du förtroende för juristen kan ärendet ges till den personen – i annat fall finns flera arbetsrättsrättsjurister i Stockholm som har liknande upplägg. Här är en firma som erbjuder ett första samtal kostnadsfritt: arbetsrättsjuriststockholm.se

Större företag

Större företag med många anställda kan ha egna arbetsrättsjurister anställda. Detta för att ta hand om ärenden på ett tidigt stadie och kontrollera att företaget följer de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Som arbetsrättsjurist på ett av dessa företag får man även specialisera sig mer just mot detta företag vilket därmed skiljer mot allmänna arbeten som ges om man exempelvis jobbar på en juristfirma.

Domstolsverket

Arbetsdomstolen är en speciell domstol som enbart tar upp frågor inom arbetsrättsliga tvister. Som det framgår på dess hemsida menas då en tvist mellan ”arbetsgivare och arbetstagare”. Till grund för deras arbete ligger lagen från 1974 vilket reglerar arbetstvister samt en förordning från 1988 vilken innehåller olika instruktioner som gäller för Arbetsdomstolen.

Det är däremot olika vilka tvister som kan dras direkt till Arbetsdomstolen och vilka som först bör gå via en tingsrätt. Om tvisten kan tas direkt i Arbetsdomstolen går det inte att överklaga domen. Detta då de är den första domstolen och enda domstolen som används.

I det fall man kan gå till tingsrätt är detta första instansen. Är man inte nöjd med resultatet från tingsrätten kan överklagan ske till Arbetsdomstolen.

20 Feb 2019