Har du rätt till ersättning för din skada på arbetsplatsen?

I Sverige arbetar man hårt på att förebygga arbetsplatsolyckor. Trots detta händer olyckor i samband med att anställda utför sina arbetsuppgifter. En del saker kan man inte förutse; det kan handla om yrken som har en viss risk i sig och där man, trots att man vidtagit alla säkerhetsåtgärder, ändå gör sig illa. Andra olyckor beror på rent slarv och där den anställde har sig själv att skylla - man kanske bortser från att använda lina vid en takläggning för att spara tid, man halkar och glider ner från taket och bryter ett ben. Detta trots att man, enligt lag, måste använda sig av denna säkerhetslina.

Det finns även en tredje kategori av olyckor som sker med chefens goda minne. De anställda pressas orimligt hårt, under obekväma arbetstider, begår misstag och gör på grund av detta illa sig. Där måste krafttag tas - ingen arbetsgivare ska, i jakt på profit, riskera hälsan hos sina arbetare.

Oavsett vilket dock: har du som anställd rätt till ersättning om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja. Det mer komplicerade svaret är - det beror på.

Du gör dig illa i en balpress på jobbet

Vi kan säga att du arbetar i en restaurang och sköter disken samt all sophantering på detta ställe. Gällande det senare så använder ni er av en balpress; en hydraulisk maskin där du lyfter på ett lock, kastar ner kartonger, wellpapp och annan återvinning. Du trycker på en knapp på denna balpress varpå den hydrauliska kraften komprimerar ihop allting till en liten fyrkant. Er balpress gör att du slipper stå och hoppa på alla kartonger och den gör ditt arbete betydligt lättare och mer effektivt.

Vad händer då? Jo, er balpress är ganska gammal och den fungerar inte längre som den ska göra. ideligen så måste du pressa ner saker för hand då den fastnar och, så att säga, tuggar utan motstånd. I vanliga fall så använder du en käpp för detta, men just denna dag så hittar du ingen sådan utan du trycker ner din hand i denna balpress som direkt går igång igen och skadar ditt - lyckligtvis! - lillfinger. Det hade kunnat gå betydligt värre, men ditt lillfinger är illa tilltyglat av olyckan med er balpress.

Frågan är om du ska få ersättning? Är du försäkrad genom ditt arbete så kommer du att få ersättning som täcker kostnaderna för sjukvård och för framtida lidande. Skulle ni inte ha någon försäkring så blir det lite knepigare. Det går att få ersättning även om det inte finns något kollektivavtal på er arbetsplats.

Gängse väg är att du anmäler din skada till arbetsgivaren - du berättar att du gjort dig illa i er balpress - och att denne därefter anmäler allt till Försäkringskassan. Här kan du beviljas arbetsskadeersättning för utebliven lön samt ersättning för skador som uppstått.

Vill du stämma din chef - kontakta en jurist

Vi kan säga att du varit nyanställd och inte haft någon aning om hur denna balpress fungerat och att du klämt dig illa på grund av att du inte vetat att den kunde vara farlig. Kan du stämma din arbetsgivare för detta - ligger det på hans ansvar? Ja, det är mycket möjligt att det gör det. Ansvaret - det yttersta - ligger alltid på arbetsgivaren.

Du ska först och främst anmäla detta till ditt skyddsombud. I andra hand ska du vända dig till din fackförening och i tredje hand till Arbetsmiljöverket. Du bör - om din chef ställer sig direkt ovillig och oförstående till sitt ansvar i din olycka även kontakta en jurist som kan bistå dig genom processen. Kostnaden för denne brukar täckas - delvis - av din hemförsäkring.

8 May 2018