Glöm inte tillståndet innan du borrar för bergvärme

Bergvärme blir alltmer populärt i hela landet. Sveriges geologiska förutsättningar, förutom runt Malmö och övriga Skåne, är utmärkta för bergvärme. Allt fler nybyggda hus utrustas med en bergvärmepump redan från början, och många villaägare byter ut sina gamla oljepannor och installerar värmepumpar i stället.

Bergvärme är dyrt att installera, men lockar ändå många på grund av att det är så energieffektivt. Bergvärme under rätt förutsättningar kan sänka energiförbrukningen för ett hus med upp till 80%. Alla har dock inte ideala förutsättningar för bergvärme och det finns även andra faktorer att beakta innan man kan börja borra en energibrunn på tomten. Hur marken är beskaffad, om det finns andra energibrunnar i närheten, om det finns gifter i marken, hur grundvattennivån står och hur nära kusten tomten ligger är alltihop frågor som måste beaktas.

Du måste alltid söka tillstånd

Därför måste den som vill borra för bergvärme alltid söka tillstånd hos miljöenheten i kommunen där man bor. Skulle det borras utan tillstånd på din tomt räknas det som ett miljöbrott och du kommer att få höga böter och straffavgifter. Många gör misstaget när de beställer brunnsborrning att tro att borrföretaget ska ta hand om tillstånd och dylikt, men det är upp till dig som tomtägare att se till att ansökan kommer in. Det är alltså viktigt att kommunikationen kring vem som gör vad är tydlig innan det börjar borras. Ett bra borrföretag försäkrar sig alltid om att det finns tillstånd innan de sätter borret i jorden, men det finns alltid en mänsklig faktor, och det finns också oseriösa företag som helt enkelt inte bryr sig.

Vad ska stå med i ansökan?

Ansökan om brunnsborrning ska skickas in till miljöenheten i god tid innan borrningen ska ske. Du behöver ange vem som ska borra, både företagare och namnet på den person som ska utföra arbetet. Dessutom ska du noga ange var på tomten borrhålet kommer att hamna, samt dess exakta diameter och djup. Vidare ska du lämna information om vilken bergvärmepump du ska installera, samt vilket köldmedium och vilken kollektor som ska användas.

Vidare uppgifter om fastigheten och dig som är fastighetsägare krävs vanligen också. Kommunen vill kunna jämföra din tomt med andra i närheten och se om det finns fler hål borrade och hur de i så fall ligger. Det får inte vara mindre än tjugo meter mellan två energibrunnar, vilket i praktiken innebär att du aldrig kommer att få tillstånd att borra närmare tio meter från din tomtgräns.

Kontakta kommunen

Du har som husägare mycket att vinna på att installera bergvärme, förutsatt att förhållandena på din tomt är goda. Det kan bli en rejäl kostnadssänkning per år, även om de initiala kostnaderna blir höga. Men du får absolut inte glömma att skicka in en tillståndsansökan till kommunen, annars kan din investering bli en ren förlustaffär redan innan systemet har slagits på.

Vill du veta mer om exakt vad en ansökan om bergvärmeborrning ska innehålla, kontakta miljöenheten i din kommun så får du specifikationerna. Där kan också beställa blanketter och hämta  annan information kring vad som gäller för bergvärme i din hemkommun.

1 Mar 2019