Finansinspektionens vanligaste frågor om LEI

För att underlätta implementeringen av LEI och möta företagares behov av information har Finansinspektionen valt att presentera en rad frågor och svar gällande denna kod. Bland de frågor som nämns finns exempelvis:

Min bank säger att jag måste ha en LEI kod – vad innebär det för mig som driver aktiebolag?

För att skapa en säkrare värdepappershandel, med mer kontroll, infördes LEI i början av januari 2018. Inom hela EU kommer samma kod användas vilket gör det betydligt enklare för myndigheter i olika länder att samarbeta och spåra olika transaktioner utan att begränsas av olika system. Med en kod identifieras den juridiska person som genomfört handel. Eftersom ett aktiebolag är en juridisk person måste aktiebolaget ha en LEI kod i det fall som bolaget handlar med värdepapper. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor handel som måste bedrivas vilket betyder att alla aktiebolag måste registrera sig för LEI. Detta åtminstone om värdepapper står skrivna på företaget och handel förväntas ske.

Om mitt företag har värdepapper men handel inte önskas ske – måste då koden skaffas?

I princip inte. Koden används enbart när det sker transaktioner. Så länge som företaget väljer att enbart äga dessa behövs inte koden. Men så fort de ska säljas behövs koden vilket därmed då behöver införskaffas. En del depåer kräver däremot att alla som har konto hos dem måste skaffa LEI så att de är säkra på att kunden kommer kunna genomföra handel den dagen man önskar.

Mitt företag innehar en kapitalförsäkring där handel med värdepapper sker – måste koden skaffas?

Nej. I detta fall är det försäkringsbolaget som rent juridiskt äger dessa värdepapper. Det blir då även detta försäkringsbolag som måste ha koden. Så länge som handel enbart sker via kapitalförsäkring behöver alltså inte företaget har LEI kod.

Jag har enskild firma – måste koden skaffas?

Reglerna säger att en enskild firma inte behöver ha LEI kod. Det finns däremot ett undantag. Sedan tidigare måste LEI kod finnas vid handel med derivatinstrument. Detta även för enskild firma. När nu kravet breddas och det gäller samtliga värdepapper så införlivas inte Enskild firma av detta.

Det betyder därmed att en person med Enskild Firma enbart behöver skaffa LEI i det fall som handel förväntas ske med derivat. När handel sker med derivat finns även ytterligare krav. Exempelvis måste motparterna säkerställa sig om att de andra i affären även har denna kod i det fall som man förväntas ha detta (juridisk person).

11 Jun 2018