Felbehandlad av en tandläkare?

Tänderna spelar en väsentlig del i våra liv. Del så fyller de en stor funktion i hela matsmältningen; vi tuggar maten och finfördelar den med hjälp av våra tänder. Dels så fyller de en stor roll för hur vi ser ut. Både sett till leenden och sett till att tänderna håller käkbenet uppe. En person som drabbas av tandlossning och inte korrigerar detta kommer att få ett käkben som drar ihop sig. Ett vanligt problem som exempelvis drabbar missbrukare.

Det som är talande för tänder är att vi bara har en uppsättning. Tappar du en tand så handlar det om en permanent skada där ingen ny kommer att växa ut. Det finns andra lösningar - tandproteser och tandimplantat - men den äkta varan; den återkommer inte. Om tänder spelar en stor roll i våra liv så borde tandläkare spela en ännu större. Tyvärr så finns det mer att önska gällande detta. Tillsammans med tandborstning, användande av tandtråd och munskölj så är en tandläkare det bästa sättet att få behålla sina tänder genom hela livet.

Vi ska dock säga att valet av tandläkare spelar en stor roll och vi ska direkt även tillägga att alla inte är lika skickliga. Felbehandlingar sker och sådana kan - beroende på vilken typ av behandling det handlar om - både vara smärtsamma, ge ett undermåligt resultat och kosta mycket pengar. Hur ska man agera vid en felbehandling är en naturlig fråga och vi tänkte ge några goda råd kring detta.

Dina tandimplantat måste plockas bort

Vi kan ge ett konkret exempel på hur en bedömning kan se ut vid en eventuell felbehandling av en tandläkare. Du har haft problem med två tänder och det vill sig inte bättre än att båda dessa lossnar som en följd av att de blivit så infekterade att de är bortom räddning. Du har slarvat med din tandborstning under flera år, du använder aldrig tandtråd och dina besök hos en tandläkare upphörde den dagen du blev tvungen att betala för tjänsterna. Nu är det dock dags.

Du besöker en tandläkare och denne genomför en grundlig undersökning för att fastställa vilken typ av behandling som är bäst. Man röntgar bland annat din käke och då denna bedöms som tillräckligt stark så föreslås att man sätter in tandimplantat som ersättning för de tänder som lossnat.

En bra lösning för övrigt då just tandimplantat har goda möjligheter att fungera precis som ordinarie tänder; detta då man använder sig av titanskruvar och att just det ämnet välkomnas av kroppen. De kronor som kommer att utgöra din fasad är av porslin och efter några veckor så är dessa färdiga och redo att användas - fullt ut anpassade till färg, form och storlek efter hur dina ordinarie tänder ser ut.

Bra så? Nej, det som visar sig är att du efter några månader får ont och att det handlar om e smärta som du inte kan hantera. Tillbaka till tandläkaren således och där får du beskedet att implantaten måste tas bort då du drabbats av en infektion i form av periimplantit. Du upplever situationen som väldigt oklar.

Varför satte tandläkaren in dyra tandimplantat om de inte håller måttet? Värre blir din känsla då man även säger att det inte är möjligt att sätta fast nya implantat och att man inte kommer att ersätta dig. Du vill ta det vidare och få ersättning för både ingreppet samt för att du tvingats till att leva med smärta. Har du någon chans?

Är du verkligen felbehandlad av din tandläkare?

Det första steget är att du kontaktar din tandläkare och försöker nå en överenskommelse med denne. Om han/hon skulle vägra så är nästa steg att du kontaktar Patientnämnden i den kommun du bor i. Det finns även en möjlighet att kontakta IVO - Inspektionen för Vård & Omsorg - samt Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) för att få en utredning utförd. Skulle din tandläkare vara ansluten till någon branschorganisation - exempelvis Privat Tandläkarna - så kan du även kontakta den organisationen.

Oavsett vilket organ du tar kontakt med så kommer en utredning att ta vid och man kommer att vända på varenda sten i syfte att klarställa vad som hänt. Något som kokas ner till frågan om du blivit felbehandlad. Skulle så vara fallet så kan du få ersättning och en ny behandling utförd. Tandläkaren kan bli varnad och få en erinran (han kan även få sin legitimation indragen).

Du bär skulden för att tandimplantaten plockades bort

I det här fallet så kan vi säga att din tandläkare går fri. Detta då du är den som misskött dig. Dels så har du börjat röka igen och dels så har du återgått till dina gamla vanor som innebär att du inte borstar och sköter dina tänder.

Just tandskötsel och munhälsa är nämligen ännu viktigare då man har tandimplantat än vad det är för ordinarie tänder. Den infektion du fått - Periimplantit - har kommit som en följd av att du misskött din dentala hygien. Avslag således.

3 Jul 2018