Ensam vårdnad är vanligare än man tror

Först och främst ska vi här reda ut lite vad ensam vårdnad innebär och är. Om vi säger att ett barn föds och två – naturligtvis – föräldrar finns då kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet och detta om föräldrarna i fråga inte är gifta. Är dessa föräldrar gifta så har de gemensam vårdnad och modern har alltså i ett sådant fall ingen ensam vårdnad. Naturligtvis kan detta även ändras och även fadern i ett vanligt samboförhållande kan få rätt till gemensam vårdnad tillsammans med modern och här måste de båda ansöka om detta hos berörd myndighet – något som inte alls är krångligt och inte brukar inne bära några problem.

Man fyller i stort sätt i en blankett, får denna godkänd och därefter har denna ensamma vårdnad förvandlats till en gemensam. Det är bara att tänka på hur många som i dagsläget lever i ett samboförhållande och skaffar barn för att förstå hur vanligt detta är och varför det är – och ska vara – så enkelt att lösa så att även fadern blir inkluderad i vårdnaden om sitt barn. Det är alltså en vanligt förekommande detalj som man dock ska tänka på som förälder – se till att fylla i denna ansökan, annars har modern per automatik ensam vårdnad. Något som inte behöver innebära så mycket egentligen men som kan vara skönt att veta. Man är ju trots allt två om ett barn, eller hur?

Ensam vårdnad på lösa grunder

Det vi menar med att det är vanliga med ensam vårdnad i det här fallet handlar dock om när ett gift par ska skiljas och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet – här menar vi alltså en vårdnadstvist och dessa har tyvärr blivit vanligare under senare år. Här handlar det alltså om att två stycken före detta partners bråkar om vem som ska ha ensam vårdnad, inte kan komma överens och där en domstol måste besluta om vem som är mest lämplig. Sådana fall har alltså ökat under senare år och här ska men veta att vissa av dessa är fullständigt nödvändiga också – vi ska inte dra alla vårdnadstvister över en kam.

Det kan i sådana fall handla om att exempelvis fadern visat sig ha drogproblem, lider av psykisk ohälsa eller håller på med grov kriminalitet – vid dessa fall är det naturligt att mamman ansöker om ensam vårdnad och detta för att sådana miljöer inte är lämpliga för barn. Dessa vårdnadstvister måste alltså ske då de är för barnets absolut bästa. Det är dock de andra som måste upphöra och begränsas – de som inträffar enbart med hämndbegär inblandade.

Det vi menar med detta är att kanske en av föräldrarna varit otrogen och att den andra – för att straffa – ansöker om ensam vårdnad av barnet. Dessa har tyvärr blivit allt vanligare och förekommande och här menar vi att det bara tar onödig plats i våra domstolar och att det dessutom – i värsta fall – kan vara så att ensam vårdnad tilldöms på så vaga grunder som faktiskt en otrohetsaffär är. Visst, ett moraliskt förfall i sig förvisso, men kanske inte en grund för att den andra parten ska tilldömas ensam vårdnad, eller hur?

14 Apr 2017