En vårdnadstvist är svår att lösa

Det finns alltid en risk att barnen hamnar i kläm då föräldrarna skiljer sig och påbörjar sina nya liv i varsitt hem. Det behöver heller inte uppkomma problem i samband med skilsmässan, utan dessa kan komma efter några år. Det vill säga – en förälder kanske vill flytta till en annan stad och ta barnen med sig vid flytten; ett faktum som försvårar umgänget med den andra. Vidare så kan den ene föräldern tycka att den andre missköter sina åtaganden eller att barnen far illa i hemmiljön som denne erbjuder. Det är i liknande fall som det ofta slutar med en vårdnadstvist.

Innan vi fortsätter här så ska vi peka på några detaljer där en vårdnadstvist måste äga rum och där den ene föräldern ska tilldömas ensam vårdnad – utan någon som helst tvekan. Om en förälder visar upp något av följande i sin personlighet så är det bästa för barnen att vårdnaden tillfaller den andre: missbruk, våld i hemmet, pedofili, grov kriminalitet, grava psykiska problem (med risk för barnens hälsa) eller där det finns risk för barnen att bli kidnappade till exempelvis ett annat land.

Där har vi klara anledningar till en vårdnadstvist. Men – om vi fortsätter med de vi ovan nämnde och säger att en förälder vill flytta till en annan stad och anser att det bästa för barnen är att hon har ensam vårdnad. Något den andre – pappan – motsätter sig varpå man alltså inlett en vårdnadstvist. Båda föräldrarna här kommer att anlita varsitt ombud som specialiserat sig på familjerätt i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet, något som alltid ger en fördel.

Hur ser det då ut – kommer dessa två direkt att gå upp i Tingsrätten där man beslutar om hur den framtida vårdnaden om barnen ska se ut? Nej, och det här gäller de flesta typer av en vårdnadstvist. De flesta löser man nämligen innan och detta genom ett så kallat samarbetssamtal.

Ett samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Varje kommun i Sverige och familjerätten där är nämligen  enligt lag tvungen att erbjuda detta samarbetssamtal där föräldrarna – tillsammans med ombuden och personal från familjerätten – får sätta sig ned och diskutera fram en lösning. Det kan bli ett samtal – det kan bli tio sådana och likaväl kan det – om konflikten är väldigt infekterad – inte bli något samarbetssamtal över huvudtaget. I säger här att just denna vårdnadstvist och det samarbetssamtal som erbjuds bär frukt.

Föräldrarna kommer överens om en fortsatt gemensam vårdnad; men man justerar tiden där barnen ska vara hos respektive förälder. Barnen kommer här att flytta med mamman till den nya staden – men de kommer att spendera två helger i månaden samt lejonparten av alla lov hemma hos sin pappa. Tiden är inte avgörande gällande vårdnaden. Den går att disponera enligt föräldrarnas önskemål – förutsatt att de kommer överens. Ett samarbetssamtal brukar lösa en vårdnadstvist förvånansvärt ofta.

13 Jul 2017