En bra advokat kan hjälpa ett företag att slippa en konkurs

Många företag drivs på ett slarvigt och okunnigt sätt, det är den bistra sanningen. Egentligen är det inte så konstigt. Ett företag startas inte alltid av slipade affärsmän med järnkoll på ekonomi och företagsorganisation, utan av eldsjälar som vill kunna försörja sig på sin passion, eller av hantverkare som är jätteduktiga på att snickra eller måla, men helt utan kunskaper om hur man sköter ett företag.

Det gäller att växa med måtta

För de flesta nyblivna företagare fungerar det att lära sig företagandet efterhand, och det är viktigt att man växer enligt principen ”lagom och säkert” i stället för att satsa allt de första åren. Men för en del blir önskan att växa, parat med oförmågan att skaffa sig en bredare kundkrets, till slut det som leder till att företaget måste sättas i konkurs. När ett företag inte längre har råd att betala sina skulder, och det inte finns något som tyder på att läget kommer att ljusna, så heter det att företaget hamnat på obestånd. Obestånd är ett allvarligt läge, och det finns advokater som helt specialiserat sig på obeståndsjuridik. Dessa advokater hjälper till vid konkurser och företagsrekonstruktioner, både med borgenärer och gäldenärer som klienter.

Anlita en advokat tidigt

Den som anlitar en advokat när ekonomin börjar se snårig ut, har stora anledningar at klara sig. Och ju snabbare man ber om hjälp, desto bättre. Ofta kan det räcka med att se över organisationen, be om anstånd hos borgenärerna och hålla ut några månader till för att få saker och ting att vända. I byggbranschen till exempel, råder hård konkurrens om jobben, men genom att erbjuda underentreprenader och leveranstjänster till större företag kan man få sitt företag att hamna på mer stabil grund till dess att man är redo att anta nya utmaningar. Liknande scenarior finns för alla branscher. En advokat kan hjälpa till att se de möjligheter och stigar som finns.

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Skulle det vara så att någon av borgenärerna begär att företaget försätts i konkurs, kan en advokat i stället hjälpa till med en ansökan om företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion innebär att advokaten går in som rekonstruktör av företaget, och under tiden som rekonstruktionen pågår så fryses alla skulder som företaget har. Det gäller sedan för advokaten att förhandla fram en nedskrivningar av skulderna och att få borgenärerna att godkänna dessa. Vid en rekonstruktion ses också företagets organisation om, och en företagare kan få finna sig i ganska drastiska metoder för rekonstruktion, som till och med kan innefatta att man själv förlorar en del av sitt inflytande i företaget. Företaget har dock, om borgenärerna accepterar budet om nedskrivning, stora chanser att klara sig efter en rekonstruktion.

Mycket att vinna med advokat

Det finns som synes mycket att vinna på att anlita en advokat när man märker att företaget går dåligt. Innan man hamnat på obestånd finns många vägar att gå, vilket en erfaren och kunnig advokat kan visa. Skulle det gå så lång att företaget hotas av en konkurs är det av största vikt att ha ne advokat vid sin sida, för att få till stånd en företagsrekonstruktion.

29 Mar 2019