Det sker då en våldtäkt anmäls

Att en våldtäkt som sker utomhus, i skydd av mörkret och av en okänd gärningsman ofta får mer medial uppmärksamhet gör att många tror att den typiska våldtäkten följer det mönstret. Så är det inte. Den vanligaste typen av våldtäkt sker istället på den plats där man borde vara som tryggast - i det egna hemmet. Gärningsmannen är ofta någon man känner sedan tidigare och det kan vara en kompis, en ytlig bekant eller till och med sin egen partner.

Det är också det som gör att många våldtäktsoffer drar sig för att anmäla. Man känner stort förtroende för gärningsmannen i fråga och den våldtäkt som skett kan avfärdas som en slump; ett missförstånd där gränserna för vad som var okej varit svåra att uppfatta. Det vi kan säga är att om du känner att du inte velat ha sex med vederbörande som då ändå forcerat fram ett samlag eller någon annan typ av sexuell handling mot din vilja räknas i juridisk mening som en våldtäkt. Och, en sådan bör anmälas.

Du har blivit utsatt för ett brott som har en straffskala mellan två- och fyra års fängelse. Skulle våldtäkten bedömas som grov så kan den skyldige få upp till tio års fängelse. Du kan anmäla även långt i efterhand - men då ökar vikten av ett erfaret målsägarbiträde som kan föra din talan

En våldtäkt är ett brott som har en straffskala på mellan två och fyra år i fängelse. Skulle en våldtäkt bedömas som en grov sådan så kommer den skyldige att dömas till fängelse i minst fyra år och maximalt tio år. Skulle du ha blivit utsatt ut för en våldtäkt så ser händelseförloppet efteråt ut enligt följande: du ringer till polisen och dessa skickar en patrull som kör dig till närmaste sjukhus. Där kommer en gynekologisk undersökning att äga rum i syfte att säkra bevis i form av DNA och för att se vilka övriga skador våldtäkten kan ha gett - du kommer naturligtvis att få den vård du behöver i och med detta. I övrigt så kommer skador att dokumenteras även på övriga delar av kroppen.

På sjukhuset kommer du att få stöd i form av psykologer och även en tid efteråt - så lång tid du behöver - så kommer ett stöd i form av samtalsterapi och kontakt med kvinnojourer att erbjudas dig.

Vi sa att du ringer efter polisen efter ett våldtäkt; det är inte att förväxla med att du gjort en anmälan. Du har inga obligationer att anmäla en våldtäkt direkt - däremot så kommer de bevis - den dna och de fotografier som tagits - att sparas i två års tid. Skulle du anmäla våldtäkten i efterhand så finns således bevisningen från denna undersökning sparad och är möjligt att använda i en rättegång.

Är det omöjligt att få den skyldige dömd efter två år?

En våldtäkt kan anmälas långt efter dessa två år (som bevisningen sparas). Det har, om något det uppmärksammade Me-too-uppropet visat. Men, det är inte helt lätt att bevisa att en våldtäkt skett. Ju längre tid som passerar, desto svårare blir det. Vittnen kan ha glömt saker, dna-bevisningen har kasserats och andra bevis är borta. Det går att vinna - men vikten av ett erfaret målsägarbiträde blir väldigt mer påtagligt.

Det gäller för övrigt även om du skulle anmäla din våldtäkt direkt efter att den skett. Rätt advokat vid din sida ökar dina chanser till upprättelse, att få den skyldige dömd och där du samtidigt får det mentala stöd du behöver.

22 Feb 2018