Barnets bästa alltid viktigast

Det är inte ofta som "vanliga" människor kommer i kontakt med domstol, eller rättsväsende, förutom om man råkar ut för något brott av något slag. De flesta lever sina liv i lugn och ro, och utan särskilt stor uppståndelse. Däremot är det lätt hänt att man i sitt privatliv, som sambo, make eller "särbo" kan komma i konflikt med varandra om det är så att man har gemensamma barn. Har man gemensamma barn, har man per automatik gemensam vårdnad, om man som pappa har erkänt faderskapet, förutsatt att man inte är gift med mamman. Är man gifta, antas det automatiskt att man är pappa till ett barn inom äktenskapet. 

Att ha gemensam vårdnad om ett barn, kräver mycket av båda parter. Det sägs ju i någon afrikansk anekdot, att det tar en hel by att fostra och föda ett barn. Här behvöer vi inte hela byar för att fostra och föda barn, däremot behöver vi goda nätverk kring barn. Många föräldrar behöver andra vuxna runt dem som är beredda att ta hand om, sitta barnvakt och bry sig om barn i vårt samhälle, utan att räkna på egen vinning. Det är sällan vi har så fina nätverk för våra barn, även om behovet finns där. Utan de fina nätverken är man hänvisad till varandra när man har gemensam vårdnad om barn. Det innebär många gånger att man får vara beredd att på diplomatisk väg kompromissa om viktiga beslut angående barnen.

I vissa fall ska man inte kompromissa angående barn. Och det är de extrema fall om barn till exempel är:

1. utsatt för våld 

Är barnet utsatt för våld är det mycket viktigt att skydda det barnet. Våld är mycket skadligt för barn att växa upp med. Dels är risken stor för att barnet utvecklar våld som medel att få igenom sin vilja, dels förstör våldet barnets självkänsla och självförtroende. Barnet utvecklar mental ohälsa och mår fruktansvärt dåligt om det utsätts för våld. Ser man, eller hör att barnet är utsatt för våld måste vårdnadshavare ingripa och skydda barnet.

2. utsatt för övergrepp, fysiska, psykiska eller sexuella

Detta är på samma sätt som i fallet ovan. Är ett barn utsatt för övergrepp av något slag är det med 100 procents risk för att barnet mår dåligt, far illa, får en förvriden självkänsla och självförtroende och kan utveckla samma beteende mot andra. Är barnet utsatt för övergrepp måste det skyddas av vårdnadshavare och ska inte bo eller behöva umgås med sin egen förövare.

3. om vårdnadshavare är psykiskt sjuk och behöver vård på mentalsjukhus

Om en vårdnadshavare är psykiskt sjuk, bör barnet även här skyddas. Här vill vi mycket starkt betona att det hjälper inte med lösa anklagelser om "att du är psykiskt sjuk". Här måste det till en medicinsk diagnos på psykisk sjukdom och behov av vård. Om det är så illa att en vårdnadshavare är farlig för sig själv och barnet måste barnet skyddas. För alla inblandade måste barnets behov gå före allt annat.

4. om vårdnadshavare är psykiskt störd

Är är det på samma sätt som i fallet med psykisk sjukdom – och här är vi ytterst medvetna om att det är så svårt att få till en medicinsk bedömning om att någon är "psykiskt störd". Det är ytterst svårt att bevisa att någon är psykopat, sociopat, har ADHD eller autism. Detta är gransfall som är mycket svåra att dra. Det viktigaste är att se och kunna upptäcka om barn far illa. Mår barnen dåligt måste det till regelrätta riskbedömningar och ett stort behov av professionella kring barn som kan göra rätt sorts riskbedömningar, huruvida barn riskerar att fara illa.

Är något av detta fallet när det kommer till dina egna barn är det viktigt att göra allt du kan för att skydda ditt barn och be om ensam vårdnad för ditt barn. Det finns hjälp att få, och det viktigaste är att alltid samla bevis. Du måste ha bevis för alla de påståenden du för fram om det är så att du vill skydda ditt barn. Du kan inte påstå att någon är "psykiskt sjuk", "psykiskt störd" eller att barnet är utsatt för våld eller övergrepp utan att ha bevis för detta. Med bevis kan du skydda ditt barn. Här behöver du hjäkp från en välrenommerad och mycket kompetenta jurister. 

28 May 2018