Att utbilda sig till jurist

Vill man arbeta som jurist, till exempel som brottmålsadvokat eller åklagare, bör man ha en examen från juristprogrammet. Juristprogrammet finns på ett flertal universitet runt om i landet. Det finns även privata utbildningar, bland annat utomlands, men dessa anses vara en mycket mer osäker väg att gå om man vill arbeta med juridik i Sverige.

I dagsläget finns det sex lärosäten som erbjuder den kvalitet på juristutbildningen som krävs för att det slutligen kan leda fram till en juristexamen. Utbildningarna har även kurser i bland annat civil-, finans-, straff-, processrätt och internationell rätt. Det här gör de svenska juristutbildningarna till bra grunder att stå på för den som vill arbeta som jurist, oavsett om det är brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller någon annan typ av jurist man vill bli.

Att studera juridik

Juristprogrammet är fyra och ett halvt år långt och omfattar 270 HP. Efter genomförd utbildning behöver man även göra notarietjänstgöring om man vill arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde. Vill man arbeta i rättegångar, som brottmålsadvokat till exempel, behöver man alltså göra detta.

Vissa väljer att ta kurser som affärsjuridik eller rättsvetenskap för att sedan kunna få anställning i en position som i någon menig är juridisk. För att göra notarietjänstgöring behöver man dock just en juristexamen, vilket dessa kurser inte ger. Den stora skillnaden är att juristutbildningen är betydligt bredare och täcker fler områden än dylika kurser. Givetvis kan dessa kurser ändå vara nyttiga på andra sätt.

De juristutbildningar som leder till en examen inom juridik består bland annat av:

  • Straffrätt
  • Konstitutionell rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Internationell rätt

kille studerar juridik

Olika områden att rikta in sig på

Jurist är ett väldigt brett yrke, och det finns många olika inriktningar man kan välja mellan. Går man juristutbildningen får man dock en grundutbildning först, och väljer ett område som man är intresserad av först i de senare delarna av utbildningen. Några vanliga typer av jurister är till exempel:

Arbetsmarknaden studenterna möter

Arbetsmarknaden för jurister anses vara i balans. Antalet jurister möter ungefär den efterfrågan som finns. Sedan kan det givetvis skilja sig mellan olika områden och typer av jurister. En brottmålsadvokat kanske har lättare att få jobb än en advokat inom miljörätt, till exempel.

Överlag förutspår Arbetsförmedlingen att efterfrågan på jurister väntas vara stor den närmsta framtiden. Det här gäller både i offentlig och privat sektor. Antalet arbetstillfällen väntas dessutom öka.

Något som de poängterar är att medelåldern hos jurister är ganska hög, vilket medför att det krävs ett förhållandevis stort flöde av nyutexaminerade jurister för att täcka upp de som går i pension. Samtidigt är det just många som examineras från landets lärosäten varje år.

31 May 2017