Är ensam vårdnad verkligen att föredra?

Då det kommer till en skilsmässa så finns det inga universalmetoder som kan tillämpas och som gör att allting blir bra. Det finns alltid stora känslor inblandade, känslor som kan ställa till det och skapa konflikter som blir svåra att lösa. Skälen till varför man skiljer sig är varierande och oavsett om det handlar om att kärleken tagit slut, att den uppstått på annat håll, att någon träffat en annan eller om man helt enkelt vuxit ifrån varandra så finns det vissa praktiska saker som måste skötas.

Kort sagt; vid en skilsmässa så måste man ordna upp kring vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar – om någon ska göra det – och hur mycket man ska köpa ut den andre för. Vidare så ska man även dela upp saker som bil, sommarstuga, båt och andra saker som man gemensamt köpt. Man ska – förenklat, men inte desto mindre sant – dela upp det liv man levt tillsammans och detta inkluderar, tyvärr, även barnen.

Det är nämligen så att vid en skilsmässa så fortsätter vårdnaden av barnen att vara gemensam och det brukar så också förbli. De flesta par fortsätter att ha gemensam vårdnad och där man delar upp ansvaret av barnen och låter dessa bo enligt överenskommen tid hos respektive förälder.

Men: i andra fall - och ibland långt efteråt – så blir det tyvärr så att föräldrarna inte alls kan enas, där den ene föräldern stämmer den andra (som motsätter sig) och ansöker om ensam vårdnad om barnen. Det är också det absolut värsta scenariot – inte ensam vårdnad i sak – och exemplet på en konflikt i samband med en skilsmässa.

Vårdnadstvist ger känslomässiga sår

Att någon ansöker om ensam vårdnad innebär nämligen inte att denna får detta – naturligtvis – utan detta måste alltid prövas och det som denna process kallas för är vårdnadstvist. En vårdnadstvist till följd av en ansökan om ensam vårdnad är svår att lösa, den tar tid och den riskerar alltid att i första hand skada barnen.

En vårdnadstvist är något som man av den anledningen ska inleda om man har ordentligt på fötterna och inte av triviala (i sammanhanget, naturligtvis) skäl såsom svartsjuka, hämnd eller avund. Man får agera utifrån barnens bästa och den lösningen är ofta en fortsatt gemensam framför ensam vårdnad. Naturligtvis så säger vi inte att ensam vårdnad inte ska tilldelas – i många fall är detta den enda lösningen. Det vi säger är att en vårdnadstvist är en period som verkligen kan skada barnen och ge dem känslomässiga sår att bära genom hela livet.

Läs mer på http://www.ensamvårdnad.net/

 

19 Jun 2017