Allvarligare brott ger rätt till offentlig försvarare

En av stöttepelarna som vårt demokratiska samhälle vilar på, handlar om att alla har rätt till en rättvis prövning i en rättegång. Ingen ska dömas på förhand; inför lagen ska vi alla vara lika.  I detta finns det även en viktig del i form av vilket försvar man som misstänkt eller åtalad har rätt till. Vid ett allvarligare brott har man alltid rätt till en offentlig försvarare och vilken advokat man väljer är ingenting som avgörs av storleken på sin egen plånbok. Detta är nämligen en viktig sak som skiljer demokratiska änder från hur icke-demokratiska länder ser på saken.

Skillnad på demokratiska och icke-demokratiska länder

I Sverige (och i övriga västvärlden där demokrati råder), kan du därför se en misstänkt mördare - som har noll tillgångar - välja en offentlig försvarare som exempelvis Leif Silbersky och se att denne mediale - och ytterst kompetenta advokat - sköter försvaret. Detta är möjligt då arvodet bekostas av staten och där advokaten i fråga får betalt oavsett hur utgången blir. Blir den misstänkte dömd i domstol så får hans offentlige försvarare betalt; anses han som skyldig så får advokaten sitt arvode bekostat. Skillnaden - och det är en viktig sådan - ligger istället i hur den misstänktes ekonomi påverkas av domslutet i fråga. Bedöms hen vara skyldig så kommer hen också att krävas på hela - eller delar av- beloppet; men av staten (inte av advokaten).

Skulle hen däremot frikännas så kommer hen heller inte att avkrävas på några pengar. Men, en offentlig försvarare får alltså betalt oavsett - något som alltså gör att vårt demokratiska rättssystem jämlikt sett till att  alla får samma möjligheter till ett bra försvar.

Välj en offentlig försvarare

En liten brasklapp finns det när det kommer till en offentlig försvarare; att valet är fritt stämmer inte riktigt – det är nämligen domstolen som beslutar om det och ger det slutgiltiga beskedet. Men du kan alltid påverka det genom att be en advokat ställa upp. Har du fått ett jakande svar, är det lättare för dig att få igenom ditt önskemål. Om vi säger att du, är misstänkt, och har valt en offentlig försvarare som tackat ja till uppdraget så har domstolen det sista ordet. Här brukar det sällan sättas käppar i hjulen; för det mesta så tillmötesgår man den misstänktes önskemål och det ska handla om extraordinära anledningar till varför man ska ge ett nekande svar om önskemål om offentlig försvarare.

En offentlig försvarare närvarar vid förhör och förhandlingar. Han kommer även att fungera som den primära kontakten med omvärlden. Välj en advokat med hög kompetens; men välj även en som du trivs med.

Jag vill betona ytterligare en sida som inte många tänker på: nämligen att känd inte alltid är synonymt med kompetens. Det val man har att göra som misstänkt är att välja en offentlig försvarare som kan hjälpa till att nå det slutliga målet: ett frikännande. Att då välja en offentlig försvarare enbart baserat på ett känt ansikte kan vara helt fel väg att gå. Jag anser att vana av liknande fall, erfarenhet samt personkemi ska anses som viktigare aspekter att basera valet på. Det handlar om en lång process från förundersökning till ett slutlig domslut - en offentlig försvarare kommer att vara en axel att luta sig mot genom hela resan. Och: i det stora hela så kommer advokaten i fråga att vara den egentliga kontakt som du har med omvärlden. Välj med omsorg - det är mitt råd. Om du som jag är intresserad av detta ämne, kan du läsa mer här.

28 Dec 2017