Åderbråck är ofarligt - eller?

Så många som var tredje person drabbas av åderbråck. Trots detta - eller på grund av, snarare - så går Landstinget inte in och täcker kostnaden för en åderbråcksbehandling. Man gör detta endast om det finns en risk för blödning, om det finns eksem eller om det finns en historik av upprepade blodproppar. För den vanligt drabbade så bekostar man ingenting och där får man själv täcka kostnaden för en åderbråcksbehandling. Det är således inte så att du med ditt åderbråck kommer att få detta betalt om det “bara” handlar om det rent kosmetiska och estetiska.

Har du åderbråck på benen som sticker ut, som ser ut som larver och som har en blågrön färg så är det upp till dig om du vill betala för att bli av med dessa. Det går att ta bort åderbråck både med hjälp av laser, med ultraljud och med mer traditionell kirurgi. Den senare metoden är bäst och det handlar inte om att man öppnar upp hela benet för att avlägsna de vener och blodkärl som ligger bakom åderbråcket. Nej, man jobbar på millimetern och de hål man gör är av just denna storlek. Blodkärlen avlägsnas därefter med hjälp av speciella nålar - modell virknål - som förs in i hålen och där blodkärlen sedan fastnar. Denna metod ger inga ärr och det är en av anledningarna till att den rekommenderas.

Ser man till andra, mer alternativa metoder så finns det en risk i att man blir missnöjd och tvingas söka upprättelse/ersättning. Här kan man således hamna i ett juridisk dilemma och fastna i en långdragen tvist med den mottagning som utfört åderbråcksbehandlingen. Således: välj rätt mottagning och välj rätt typ av åderbråcksbehandling. Både för bäst resultat och för att minimera risken att hamna i någon typ av tvist.

Upptäck farorna med åderbråck i tid

Att åderbråck skulle vara ofarliga är en sanning med viss modifikation. Om det handlar om åderbråck som leder till blödningar så måste man få hjälp. Det finns ett fall värt att uppmärksamma gällande detta där en man avled som en följd av detta. Två gånger sökte mannen i fråga akuthjälp för sitt lättblödande åderbråck. En tredje gång besökte han sjukhuset, denna gång för ryggsmärtor. Läkaren i fråga avskrev detta som ryggskott och mannen själv ställde också samma diagnos. Han blev sängliggande och hans tillstånd försämrades gradvis.

Plötsligt blev läget akut och man upptäckte infektioner som spridit sig till flera vitala organ i kroppen. Operationen skedde akut, men tyvärr drabbades mannen av akut hjärtstillestånd - något som, trots upprepad hjärt och lungräddning, medförde hjärnskador. Till slut så avled mannen och fallet är Lex Maria anmält. Förhoppningsvis kan den utredning som skedde förhindra att fler drabbas av detta. Åderbråck kanske ska tas på ett större allvar än vad det gör. Att det är ofarligt för de flesta innebär inte att alla ska behandlas på samma, lätt nonchalanta sätt.

3 Dec 2018