Blogg

Sida 2

Misstänkt för narkotikabrott? Anlita en advokat

14 jan 2017

Att vi alltid har använt oss av olika typer av stimuli för att varva ner, varva upp, få ett bättre sexliv eller för att komma i bättre form är något som medför ett väldigt diffust begrepp kring vad som ska kallas för narkotika och vad som inte ska göra det. Kort sagt; vad ska förbjudas och vad är det som tillåtas – är det rimligt att en joint marijuana ska klassas som ett narkotikabrott medan du utan tvekan kan köpa två flaskor vodka på Systembolaget och supa dig redlös?

En svår debatt helt klart – men vår lagbok är ganska tuff i det avseendet att ett bruk av narkotika ska straffas och det är också något som syns i statistiken. Just narkotikabrott är nämligen ett av de vanligaste brotten som sker i Sverige och här måste man göra skillnad dels på vilken drog det handlar om samt i vilken mängd denna förekommit. Man gör skillnad på eget bruk och överlåtelse samt vilken typ av mängd det hela handlar om i våra domstolar och man dömer efter olika straffskalor utifrån detta.

Hör du – som exempel på detta - att en arbetskamrat blivit dömd eller riskerar att dömas för ett narkotikabrott så behöver inte detta nödvändigtvis innebära att denne haft en större mängd kokain som han tänkt sig att sälja. Nej, mer troligt är att han kanske tagit någon drog på krogen och blivit upptäckt av en civilpolis.

Välj en erfaren advokat

Dock – och detta är viktigt vid ett narkotikabrott – så kan du tipsa denne arbetskamrat om en sak: välj en erfaren advokat för att få ett lindrigare straff. Alla döms väl rättvist och efter samma grunder? Nej, tyvärr inte, enligt vår erfarenhet - och i synnerhet inte vid narkotikabrott.

Det spelar nämligen stor roll varifrån du kommer, hur gammal du är, vilken drog det handlar om samt hur du ser ut och det bästa sättet att värja sig mot förutfattade meningar och mot att bli dömd på förhand är att anlita en advokat med stor erfarenhet, som till exempel denna. Tyvärr, ska vi här tillägga.

Du ger dig själv bättre odds genom att själv välja en advokat snarare än att låta rätten tilldela dig en sådan och detta oavsett vilken typ av narkotikabrott det handlar om.

Arvsrätt – ett tydligt sätt att klargöra vem som ärver

4 jan 2017

Att en anhörig avlider och hur man ärver efter denne regleras i vår svenska arvsrätt. Vi kan här säga att blodsband utgör den del av vår arvsrätt – men även andra faktorer; ekonomiska och sociala, spelar in. Det senare förklaras av att man ändrade lite i vår arvsrätt för att ge exempelvis en efterlevande make/maka en större skyddsställning gentemot de gemensamma barnen; primärt genom att denne skulle ha en chans (läs råd) att bo kvar i det gemensamma huset. Det här kallas skyddsvärd ställning och det är det tillägg som skapat mest trygghet då någon avlider. Hur ser då vår arvsrätt ut? Jo, om vi delar in arvingar i tre olika klasser samt i ordning så ser det ut som följer.

Första arvsklass. Här börjar vi med särkullsbarn. Om exempelvis den avlidne haft barn sedan tidigare med en annan partner så kommer dessa att få ut sin del av arvet direkt. Därefter följer maken/makan och sist i den här första arvsklassen är bröstarvingar; det vill säga barnen.

Andra arvsklass: här kommer den avlidnes föräldrar. Därefter syskon till den avliden och slutligen bröstarvingar till syskonen (alltså syskonbarnen).

Tredje arvsklass: Eventuella mor- och farföräldrar står överst på listan. Därefter så kommer farbröder, morbröder, fastrar och mostrar. Vår arvsrätt inkluderar dock inte kusiner.

Fjärde arvsklass: Skulle den avlidne sakna anhöriga – har man gått igenom samtliga arvsklasser och inte funnit någon arvinge – så går kvarlåtenskapen till den Allmänna Arvsfonden. Många verkar dock tro att detta är synonymt med att pengarna försvinner och går till statens kassa där de finansierar exempelvis viadukter, vägar och andra viktiga – men tråkiga – saker. Så är inte fallet; pengarna som går till den Allmänna Arvsfonden gör gott och de används bland annat för att motverka utanförskap i samhället. Här kan föreningar, organisationer och privatpersoner presentera idéer och ekonomiska medel för att realisera dessa idéer och omsätta dem till handling. En fin sista instans i vår svenska arvsrätt.

  • Här skulle många vilja se ytterligare ett tillägg. Gärna i den övre arvsklassen. För att förklara detta så ställer vi en fråga: vad säger vår arvsrätt om din parner avlider och där ni inte varit gifta? Ja, här kommer du som sambo endast att få ärva det som ni gemensamt köpt. Du har inte alls samma rättigheter och du har inte samma skyddsnät gentemot barn (eller andra arvingar) om du levt som sambo och där din partner avlider.

Det är något som man måste vara medveten om och då fler och fler personer i dagens Sverige väljer denna form av samlevnad så finns det således en viss risk att du – eller någon du känner – drabbas. Ett bra sätt (utöver det naturliga: att gifta sig) att kringå arvsrätt i detta fall är att skriva ett testamente tillsammans med sin sambo. 

Här kan man med fördel ta hjälp av en jurist så att alla ord och annat skrivs på ett tydligt sätt. Två vittnen – båda myndiga – krävs också för att testamentet i fråga ska vara giltigt.