Blogg

Sida 2

Barnets bästa alltid viktigast

28 maj 2018

Det är inte ofta som "vanliga" människor kommer i kontakt med domstol, eller rättsväsende, förutom om man råkar ut för något brott av något slag. De flesta lever sina liv i lugn och ro, och utan särskilt stor uppståndelse. Däremot är det lätt hänt att man i sitt privatliv, som sambo, make eller "särbo" kan komma i konflikt med varandra om det är så att man har gemensamma barn. Har man gemensamma barn, har man per automatik gemensam vårdnad, om man som pappa har erkänt faderskapet, förutsatt att man inte är gift med mamman. Är man gifta, antas det automatiskt att man är pappa till ett barn inom äktenskapet. 

Att ha gemensam vårdnad om ett barn, kräver mycket av båda parter. Det sägs ju i någon afrikansk anekdot, att det tar en hel by att fostra och föda ett barn. Här behvöer vi inte hela byar för att fostra och föda barn, däremot behöver vi goda nätverk kring barn. Många föräldrar behöver andra vuxna runt dem som är beredda att ta hand om, sitta barnvakt och bry sig om barn i vårt samhälle, utan att räkna på egen vinning. Det är sällan vi har så fina nätverk för våra barn, även om behovet finns där. Utan de fina nätverken är man hänvisad till varandra när man har gemensam vårdnad om barn. Det innebär många gånger att man får vara beredd att på diplomatisk väg kompromissa om viktiga beslut angående barnen.

I vissa fall ska man inte kompromissa angående barn. Och det är de extrema fall om barn till exempel är:

1. utsatt för våld 

Är barnet utsatt för våld är det mycket viktigt att skydda det barnet. Våld är mycket skadligt för barn att växa upp med. Dels är risken stor för att barnet utvecklar våld som medel att få igenom sin vilja, dels förstör våldet barnets självkänsla och självförtroende. Barnet utvecklar mental ohälsa och mår fruktansvärt dåligt om det utsätts för våld. Ser man, eller hör att barnet är utsatt för våld måste vårdnadshavare ingripa och skydda barnet.

2. utsatt för övergrepp, fysiska, psykiska eller sexuella

Detta är på samma sätt som i fallet ovan. Är ett barn utsatt för övergrepp av något slag är det med 100 procents risk för att barnet mår dåligt, far illa, får en förvriden självkänsla och självförtroende och kan utveckla samma beteende mot andra. Är barnet utsatt för övergrepp måste det skyddas av vårdnadshavare och ska inte bo eller behöva umgås med sin egen förövare.

3. om vårdnadshavare är psykiskt sjuk och behöver vård på mentalsjukhus

Om en vårdnadshavare är psykiskt sjuk, bör barnet även här skyddas. Här vill vi mycket starkt betona att det hjälper inte med lösa anklagelser om "att du är psykiskt sjuk". Här måste det till en medicinsk diagnos på psykisk sjukdom och behov av vård. Om det är så illa att en vårdnadshavare är farlig för sig själv och barnet måste barnet skyddas. För alla inblandade måste barnets behov gå före allt annat.

4. om vårdnadshavare är psykiskt störd

Är är det på samma sätt som i fallet med psykisk sjukdom – och här är vi ytterst medvetna om att det är så svårt att få till en medicinsk bedömning om att någon är "psykiskt störd". Det är ytterst svårt att bevisa att någon är psykopat, sociopat, har ADHD eller autism. Detta är gransfall som är mycket svåra att dra. Det viktigaste är att se och kunna upptäcka om barn far illa. Mår barnen dåligt måste det till regelrätta riskbedömningar och ett stort behov av professionella kring barn som kan göra rätt sorts riskbedömningar, huruvida barn riskerar att fara illa.

Är något av detta fallet när det kommer till dina egna barn är det viktigt att göra allt du kan för att skydda ditt barn och be om ensam vårdnad för ditt barn. Det finns hjälp att få, och det viktigaste är att alltid samla bevis. Du måste ha bevis för alla de påståenden du för fram om det är så att du vill skydda ditt barn. Du kan inte påstå att någon är "psykiskt sjuk", "psykiskt störd" eller att barnet är utsatt för våld eller övergrepp utan att ha bevis för detta. Med bevis kan du skydda ditt barn. Här behöver du hjäkp från en välrenommerad och mycket kompetenta jurister. 

Felbehandlad på skönhetsklinik

11 maj 2018

Att besöka skönhetssalonger och kliniker för skönhetsbehandlingar blir allt vanligare, liksom de olika metoder och behandlingar som erbjuds. I Stockholm känns det som att det dyker upp en ny aktör på marknaden varje dag. Det säger sig självt att alla dessa mottagningar inte är helt seriösa och att det kan innebära en risk om man inte är noga i sitt val av behandlingsställe. Men hur ska man göra för att undvika att drabbas av en felbehandling, som i värsta fall kan leda till permanenta skador? Och vad har man för rättigheter om man skulle råka ut för en felbehandling?

Typer av behandlingar som kan gå snett

I stort sett alla typer av skönhetsbehandlingar kräver att den som utför dem vet precis vad hen håller på med. En typ av behandling som man ofta hör talas om att den går snett, är när olika typer av fillers används, i till exempel läppar. Här gäller det verkligen att dosera rätt och att hålla händerna i styr. Bröstförstoring med silikon är en annan typ av behandling som ibland går fel, och där brösten blir hårda och ömma.

Hårborttagning med laser är en behandling som blir allt mer populär i Stockholm. Det är en bra lösning för den som vill bli av med oönskad hårväxt permanent, men det är mycket viktigt att lasern ställs in rätt, annars kan den orsaka brännskador på huden och svår smärta för den som blir behandlad. Att använda laser på människors hud kan tyckas som något som borde inge respekt för den som söker sig till yrket, men det finns tyvärr oprofessionella och samvetslösa aktörer inom alla områden.

Välj alltid en beprövad klinik

Du ska alltid undersöka kliniken du väljer noga, och aldrig gå på ett oprövat kort. Seriösa skönhetskliniker har lasercertifikat från SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation. Ser du deras logga kan du räkna med att du får en utbildad behandlare.

Sök på kliniken på nätet, och försök hitta omdömen från tidigare kunder. Var uppmärksam på hur tidigare kunder upplever att de blivit bemötta; även om behandlingen har gått bra är dåligt bemötande ofta ett tecken på att det rör sig om en dålig klinik och att det finns en ökad risk för att något ska gå snett.

Om du blivit felbehandlad

Om du får brännskador efter hårborttagning med laser i Stockholm, ska du först och främst söka vård för dina skador. Att få rätt behandling så fort som möjligt är av stor vikt för att skadorna inte ska bli bestående. Sedan ska du, helst i sällskap med en jurist, kontakta kliniken för att höra vad de har att säga till sitt försvar. I de flesta fall blir det fråga om en ersättning för sveda och värk. Har kliniken flera liknande misslyckande bakom sig kan det också leda till att de får stänga ner verksamheten.

Kontakta en jurist

Har du fler frågor kring felbehandlingar och hur man på bästa sätt kan skydda sig, ska du kontakta en bra jurist med fokus på patientfrågor och konsumenträtt. Har du blivit skadad under en behandling har du alltid rätten på din sida och ska bli skäligt kompenserad för det du varit med om.

Har du rätt till ersättning för din skada på arbetsplatsen?

8 maj 2018

I Sverige arbetar man hårt på att förebygga arbetsplatsolyckor. Trots detta händer olyckor i samband med att anställda utför sina arbetsuppgifter. En del saker kan man inte förutse; det kan handla om yrken som har en viss risk i sig och där man, trots att man vidtagit alla säkerhetsåtgärder, ändå gör sig illa. Andra olyckor beror på rent slarv och där den anställde har sig själv att skylla - man kanske bortser från att använda lina vid en takläggning för att spara tid, man halkar och glider ner från taket och bryter ett ben. Detta trots att man, enligt lag, måste använda sig av denna säkerhetslina.

Det finns även en tredje kategori av olyckor som sker med chefens goda minne. De anställda pressas orimligt hårt, under obekväma arbetstider, begår misstag och gör på grund av detta illa sig. Där måste krafttag tas - ingen arbetsgivare ska, i jakt på profit, riskera hälsan hos sina arbetare.

Oavsett vilket dock: har du som anställd rätt till ersättning om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja. Det mer komplicerade svaret är - det beror på.

Du gör dig illa i en balpress på jobbet

Vi kan säga att du arbetar i en restaurang och sköter disken samt all sophantering på detta ställe. Gällande det senare så använder ni er av en balpress; en hydraulisk maskin där du lyfter på ett lock, kastar ner kartonger, wellpapp och annan återvinning. Du trycker på en knapp på denna balpress varpå den hydrauliska kraften komprimerar ihop allting till en liten fyrkant. Er balpress gör att du slipper stå och hoppa på alla kartonger och den gör ditt arbete betydligt lättare och mer effektivt.

Vad händer då? Jo, er balpress är ganska gammal och den fungerar inte längre som den ska göra. ideligen så måste du pressa ner saker för hand då den fastnar och, så att säga, tuggar utan motstånd. I vanliga fall så använder du en käpp för detta, men just denna dag så hittar du ingen sådan utan du trycker ner din hand i denna balpress som direkt går igång igen och skadar ditt - lyckligtvis! - lillfinger. Det hade kunnat gå betydligt värre, men ditt lillfinger är illa tilltyglat av olyckan med er balpress.

Frågan är om du ska få ersättning? Är du försäkrad genom ditt arbete så kommer du att få ersättning som täcker kostnaderna för sjukvård och för framtida lidande. Skulle ni inte ha någon försäkring så blir det lite knepigare. Det går att få ersättning även om det inte finns något kollektivavtal på er arbetsplats.

Gängse väg är att du anmäler din skada till arbetsgivaren - du berättar att du gjort dig illa i er balpress - och att denne därefter anmäler allt till Försäkringskassan. Här kan du beviljas arbetsskadeersättning för utebliven lön samt ersättning för skador som uppstått.

Vill du stämma din chef - kontakta en jurist

Vi kan säga att du varit nyanställd och inte haft någon aning om hur denna balpress fungerat och att du klämt dig illa på grund av att du inte vetat att den kunde vara farlig. Kan du stämma din arbetsgivare för detta - ligger det på hans ansvar? Ja, det är mycket möjligt att det gör det. Ansvaret - det yttersta - ligger alltid på arbetsgivaren.

Du ska först och främst anmäla detta till ditt skyddsombud. I andra hand ska du vända dig till din fackförening och i tredje hand till Arbetsmiljöverket. Du bör - om din chef ställer sig direkt ovillig och oförstående till sitt ansvar i din olycka även kontakta en jurist som kan bistå dig genom processen. Kostnaden för denne brukar täckas - delvis - av din hemförsäkring.

Detta har barn rätt till

4 maj 2018

Den svenska lagen har (kanske världens bästa) långtgående formuleringar om ”barns bästa”, som ska komma i första hand när det kommer till allt som egentligen rör barn. Det är i de lagar som rör barns vårdnad, boende och umgänge, som ”barns bästa” ska tas till vara i föräldrabalken. Det är den lag som bestämmer om hur föräldraskap ska se ut juridiskt sett. Det är samma formulering som förekommer i Socialtjänstlagen, om att ”barns bästa” ska komma i första hand när det kommer till socialtjänstens handlande, utredning och beslut som gäller barn. Tyvärr har just ”barnets bästa” alltför många gånger fallit bort när det kommer till barn. Alldeles för få gånger har myndigheter som har hand om fall som rör barn brytt sig om att höra barnen själva, och därmed inte kunnat bestämma vad som är ”barnets bästa”. I stället har man endast låtit föräldrarna komma till tals och därmed endast tagit till vara på det som är föräldrarnas bästa. Det som barnet själv har synpunkter på och önskar sig allra mest, det faller bort.

Inte alla myndigheter struntar i barns rättigheter

Här ska betonas att det inte gäller alla myndigheter. Dessvärre skiljer sig socialtjänsternas arbete och syn på barn och lagen om barns rättigheter åt i hela Sverige. Är det barn som far illa i sina hem; av misshandel, våld och övergrepp är det som att spela rysk roulette om barnen ska få någon hjälp eller inte från socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Många av landets socialtjänsten har ypperliga tjänstemän som verkligen gör sitt jobb och ser till att barn skyddas, men, tragiskt nog är det alldeles för många fall där barn utsätts för våld och misshandel, eller någon i familjen (mamman) utsätts för våld och misshandel, där ingen hjälp finns att få som kan stoppa misshandeln.

Omöjligt att ha växelvis boende om pappa slår mamma

Det typiska fallet är att mamma blir misshandlad av pappan. I ett sådant hem är barnen automatiskt offer för exakt samma våld, även om det inte är riktat mot barnet, men sådan är våldets logik; den påverkar alla som vistas i närheten av den. Mamma ber om hjälp att skydda sig själv, anmäler till polis om misshandeln. Polisen lägger ner ärendet i brist på bevis, utan att ens ha letat efter bevis. Mamma och pappa skiljer sig. Barnen ska bo växelvis hos mamma och pappa. Pappa fortsätter misshandla mamma så snart han får tillfälle. Han söker upp henne och misshandlar henne.

Då fungerar inte gemensam vårdnad längre

Barnen ska trots det fortsatta våldet bo växelvis hos pappan. Mamma söker skydd mot misshandeln. Hon flyttar till hemlig bostad för att slippa undan misshandeln och våldet. Märkväl att barnen fortfarande ska bo med en pappa som är våldsam och som fortsätter misshandla mamman. Eftersom bostaden är hemlig för pappan blir det nu svårt att barnen ska bo växelvis hos mamman och pappan. Det blir omöjligt att fortsätta på detta sätt om mammans bostad ska vara hemlig för pappan. Mamman och pappan inleder nu en tvist om var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut för den förälder som inte har boendet. Vad är bäst i detta fall, när det kommer till barnet? Välj själv – och fundera varför du anser så.

 

Överväg en motoroptimering för mer körglädje - lagligt

26 mar 2018

Din bil har större kapacitet än vad du får ut av den idag. Gömt inuti programvaran finns högre effekt, mer kraft och även andra fördelar - mindre bränsleförbrukning, bättre vridmoment och större flexibilitet. Varför ser du då inte detta då du kör; varför händer ingenting då du trycker på med högerfoten på gaspedalen?

Jo, av den enkla anledningen att tillverkarna jobbar med en säkerhetsmarginal som är väldigt frikostig. Vi kan säga att du ligger i mitten av denna och att det längst ut på ena sidan är väldigt låg prestanda medan det i andra änden är väldigt hög sådan. Oavsett om du ligger nära någon dessa ändar så fungerar din bil som vanligt - det är bara det att motorn reagerar bättre på den ena sidan än på den andra.

Din bil - liksom de flesta - ligger alltså, som en säkerhetsmarginal, i mitten av denna linje och det är möjligt att ändra. Genom att anlita ett företag inom motoroptimering så kan du för en billig summa få din bil att blir mer kraftfull och roligare att köra. En motoroptimering är att jämföra med gårdagens trimning - men med en tydligt skillnad att en motoroptimering inte kräver verktyg, mekaniska kunskaper eller ger olja på händerna: den sker via en dator.

Det handlar alltså, på det stora hela, om att manipulera - uppgradera! - programvaran i din bil. Ett väldigt prisvärt och snabbt - det tar mellan en- och fyra timmar - att få en bättre körupplevelse.

Är en motoroptimering laglig?

Frågan är naturlig: är detta lagligt att göra? Kan jag med så enkla medel som en motoroptimering få en bättre presterande bil? Det finns ett snabbt svar på detta och det lyder. ja, det är lagligt.

Men, det finns även tydliga zoner som är väldigt, väldigt gråa och svåra att reda ut. För det första så måste en motoroptimering göras med typgodkända, certifierade hjälpmedel. Använder du någon annan typ så gör du något som är förbjudet.

Den andra frågan gäller följande: genomför du en motoroptimering så måste du även anmäla en ny registreringsbesiktning och för att denna ska bli godkänd så krävs det att förändringen är sanktionerad och godkänd av tillverkaren. Inga problem - om det inte vore så att det hela visat sig vara ett klassiskt Moment 22. Många bilägare upplever extrema svårigheter i att överhuvudtaget få tag i sin biltillverkare och än mindre alltså få en motoroptimering sanktionerad.

Det gör att A) många struntar i anmäla förändringen då den, i stort sett, är omöjligt att upptäcka och B) kan få problem om motorn skulle gå sönder och där Försäkringsbolaget vägrar att ersätta skadan. Dock: håller man sig till de certifierade och typgodkända lösningarna så är det inga problem då bilen inte tar skada.

Vi kan som exempel på att en motoroptimering inte är skadlig säga att BMW erbjuder sådana i egen regi. Det, om något, är ett bra bevis på att det handlar om något bra som ger bilen bättre effekt. Skillnaden mellan deras jobb och samma jobb utförd av ett företag inom branschen är att den senare gör det för ett mycket bättre pris.

Läs även om: chiptriming.

Slarv vid catering kan stå en allergiker dyrt

18 mar 2018

Enligt lag så är man som restaurangägare skyldig att deklarera och informera kunder om maten de serverar innehåller någon av de fjorton ämnen som klassas som allergener. kortfattat så ska du kunna ställa en fråga om en maträtt och direkt få ett svar om rätten i fråga innehåller skaldjur, ägg, fisk, jordnötter, selleri, nötter och så vidare.

Allergener kan åsamka stor skada och för exempelvis en nötallergiker så kan det faktiskt innebära en ren livsfara. En allergisk chock kan leda till döden och en sådan kan även komma av fisk, skaldjur och soja.

Därför finns tydliga regler och lagar gällande detta. Vi ska direkt säga att laktos och gluten inte omfattas av samma tydliga regler - men att du som kund ändå kan begära att få vetskap om den mat du serveras innehåller något av dessa ämnen. I och med att fler och fler utvecklat känslighet mot gluten och laktos så brukar de flesta restauranger ha alternativa menyer för kost som inte innehåller dessa ämnen. Fråga alltid!

Vad händer om du drabbas - vem bär ansvaret?

Vi kan säga att du valt att beställa catering till en fest i Stockholm och där du vet att två av dina gäster är allergiska. Den ena personen tål inte nötter medan den andra är allergisk mot skaldjur. För att vara på den säkra sidan så beställer du catering som inte innehåller någonting som har vare sig med fisk, nötter eller skaldjur att göra.

Vi kan säga att du väljer en salladsbuffe med kyckling. Du har på ett tidigt stadie förklarat att det finns allergiker på festen och företaget inom catering har dyrt och heligt lovat - och garanterat - att maten vare sig innehåller- eller är framställd i närheten av dessa livsmedel. Vad händer då? Jo, företaget inom catering i Stockholm kommer med er salladsbuffe och allting är toppen - det smakar bra, allt ser fräscht ut och alla på festen verkar nöjda. Fram till dess att en person faller ihop, får svårt att andas och ni måste ringa en ambulans.

Det är inte svårt att förstår varför. Då ni tittar på vederbörandes tallrik så ser ni nämligen - dolt bland salladsbladen - en räka och då personen som drabbats är densamma som anmälts som skaldjursallergiker så är saken klar. Ni har fått felaktig kost serverade av detta företag inom catering. Ansvaret är deras och ni ska så ersättas.

Så lätt är det inte att få rätt rent juridiskt

Eller? Så enkelt är det faktiskt inte att få rätt gällande dessa frågor. man måste förstå att en restaurang eller ett företag inom catering har ett rykte att tänka på också och att de således, i många fall, hävdar sin rätt. Det kan handla om att hävda att ni ljuger eller om att ni inte gett den information gällande allergener som krävdes. I många fall krävs en process för att få rätt gällande detta, bli ersatt för maten och för eventuella sjukhuskostnader. Om vi ser till gängse väg för att nå en överenskommelse så brukar den se ut som följer:

  1. : Ni säger till. Du berättar för företaget inom catering vad som har hänt och hur dina krav på ersättning ser ut
  2. Du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. De kommer att starta en utredning kring det inträffade
  3. Begär ersättning: Du kontaktar - gärna med tyngden från den färdiga utredningen med dig - företaget inom catering i Stockholm och begär att få dina omkostnader betalda.
  4. Motsätter sig företaget dina anspråk så kan du anmäla ärendet till Visitas Ansvarsnämnd.

Så ser processen ut och det kan handla om en ganska lång resa. ett tips för att snabba på denna handlar om att ta hjälp och att, inom rimlighetens gränser, hota. Hjälpen handlar om att kontakta en jurist. Det ger alltid mer tyngd om man har en sådan vid sin sida och det visar på att man som konsument dels menar allvar och att man dels också är beredd på att gå ganska långt för att få rätt.

Hot då? Ja, ingen restaurang eller något företag inom catering vill ha dålig publicitet. Att nämna att du tänker kontakta tidningar och övrig media brukar kunna lösa upp de flesta knutarna. Till syvende och sist så är det ändå företaget som gjort fel - du har i det här fallet rätten helt på din sida.

Taksäkerhet och takarbeten – ditt juridiska ansvar

9 mar 2018

Äger du en villa är det du som är ansvarig juridiskt för taksäkerheten och att ditt tak är i gott skick. Ett tak som inte är i bra skick för många risker med sig, och om du till exempel anlitar en takläggare här i Stockholm för takarbete är det ditt ansvar att se till att arbetsmiljön är säker. Ett annat exempel på när du är ansvarig för andras säkerhet i förhållande till ditt tak är när du anlitar snöskottare för att skotta taket, eller att se till att förbipasserande inte riskerar att skadas av fallande snö och is, eller i värsta fall fallande takdelar.

Anlita takläggare för takarbeten

Det finns många bra takläggare i Stockholm, och de flesta har ett bra säkerhetstänk. Dock är det viktigt att veta att den som är ytterst ansvarig för takläggarens säkerhet är takägaren, det vill säga du. Enligt arbetsmiljölagen är det din skyldighet som husägare att förhindra olyckor när någon ska utföra arbete på ditt tak, oavsett om det är takläggare, sotare eller någon annan tp av hantverkare.

Till att börja med måste du därför ta reda på om ditt tak är säkert att vistas på. Det gör du genom att först och främst kontrollera takets bärförmåga, vilken bör vara god om inga kända skador finns. Finn synliga skador bör du omedelbart anlita en takläggare som kan åtgärda felen.

Vad som krävs för att ett tak ska kallas säkert

Om takets bärförmåga är god är det ändå vissa saker du måste åtgärda för att ditt tak ska befinnas vara en säker arbetsplats. Några exempel på säkerhetsprodukter som behöver finnas på ett tak är fast monterade tak- och fasadstegar för säker åtkomst till taket. Det måste finnas fallskydd i form av räcken och en gångbrygga för att ta sig mellan takets olika delar. Om ditt hus vetter mot en gata måste du ha ett snörasskydd på taket för att förhindra att snö rasar ner på dig eller förbipasserande,. Även fästöglor och förankringspunkter för säkerhetslinor måste finnas, och mycket mer. En bra takläggare kan såklart tipsa dig om hur du ska göra ditt tak säkert innan arbetet påbörjas, men det är ditt ansvar att se till att taket blir säkert.

Ordentliga påföljder

Om en takläggare skadas på grund av att ditt tak inte är säkert kan det bli dryga skadeståndsavgifter att vänta. Som arbetsgivare kan du enligt arbetsmiljöverket få betala upp till en miljon kronor i sanktionsavgifter om du bryter mot arbetsmiljöregler. Ovanpå detta blir du antagligen också polisanmäld, och ditt ärende kan då tas upp i domstol där du kan drabbas av böter och dessutom bli skyldig att betala skadestånd till takläggaren.

Ta hjälp med säkerheten

När du anlitar en professionell takläggare i Stockholm har de så klart koll på allt detta, och kan hjälpa dig att göra ditt tak säkert, både för dig själv och andra. Finns ingen takstege eller säkerhetsräcke måste dock en sådan installeras med byggställning först. Har du fler frågor kring taksäkerhet och ditt ansvar som takägare, kontakta en takläggare i Stockholm eller en erfaren jurist med kunskaper inom byggsäkerhetsfrågor.

Pappor i vårdnadstvister

7 mar 2018

Statistiken visar att mammor tilldelas vårdnaden i 8 av 10 fall, så det kan för många pappor kännas hopplöst i vårdnadstvister, med dessa siffror i åtanke. Samtidigt är kriterierna för att bli av med vårdnaden (som dessutom är grundade i lag) att barnets hälsa, såväl fysisk som psykiskt, riskeras i din vård. Den pappa som har skött sig har därför alla möjligheter och anledningar att ta striden för vårdnaden. Det bästa är naturligtvis om gemensam vårdnad kan lösas, men om inte detta är möjligt är ensam vårdnad en utväg.

Barnens bästa är alltid i fokus

Det är alltid barnets bästa som står i fokus, vilket är viktigt att komma ihåg i en vårdnadstvist. En del känner agg mot sin tidigare partner och det är bra att påminna sig själv om att vårdnaden ska fördelas för barnets skull. I föräldrabalken kan man läsa att gemensam vårdnad är det allra bästa för barnet, men i praktiken blir givetvis inte alltid så fallet.

En hel del tonvikt läggs nämligen på möjligheterna till samarbete. Om rätten bedömer att föräldrarna inte kan samarbete, är det inte ovanligt att den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad. Det är alltså vanligare att mammor får ensam vårdnad, snarare än pappor, enligt statistik. Statistiken berättar dock inte exakt vad skillnaderna beror på.

Visa att du är ansvarstagande

Det gäller att på sakligt vis kunna argumentera för sin sak och ge intrycket av att man är en ansvarstagande och god förälder. Var alltid tydlig med att vårdnadstvisten är för att barnets bästa ska kunna främjas, inte ditt eget. Om du anser att modern inte kan ta hand om barnet, är det viktigt att ta striden för vårdnaden, för barnets skull. Hur det sedan faller ut i praktiken är upp till rätten att avgöra, men det kan finnas goda möjligheter att överklaga med ett förändrat beslut i en högre instans, om du är missnöjd med tingsrättens dom.

Ha god juridisk hjälp

Om anklagelser böjar slängas mellan dig och din före-detta är det viktigt att ha juridisk hjälp. På så vis ökar chanserna markant att konversationen faktiskt blir konstruktiv, och att rätten följaktligen får bättre underlag till sin dom.

Som pappa kan det vara lätt att känna att man måste bevisa sin oskuld, när det i själva verket är den som anklagar som också bör komma med bevis. I sådana lägen kan juridisk hjälp vara mycket viktigt att ha till hands. Om man har en uppfattning om att man är utdömd på förhand, bara för att man är man, är det en särskild stor trygghet i att ha ett duktigt ombud. Det kan öka chanserna till att du får ensam vårdnad om det är det du önskar.

Det sker då en våldtäkt anmäls

22 feb 2018

Att en våldtäkt som sker utomhus, i skydd av mörkret och av en okänd gärningsman ofta får mer medial uppmärksamhet gör att många tror att den typiska våldtäkten följer det mönstret. Så är det inte. Den vanligaste typen av våldtäkt sker istället på den plats där man borde vara som tryggast - i det egna hemmet. Gärningsmannen är ofta någon man känner sedan tidigare och det kan vara en kompis, en ytlig bekant eller till och med sin egen partner.

Det är också det som gör att många våldtäktsoffer drar sig för att anmäla. Man känner stort förtroende för gärningsmannen i fråga och den våldtäkt som skett kan avfärdas som en slump; ett missförstånd där gränserna för vad som var okej varit svåra att uppfatta. Det vi kan säga är att om du känner att du inte velat ha sex med vederbörande som då ändå forcerat fram ett samlag eller någon annan typ av sexuell handling mot din vilja räknas i juridisk mening som en våldtäkt. Och, en sådan bör anmälas.

Du har blivit utsatt för ett brott som har en straffskala mellan två- och fyra års fängelse. Skulle våldtäkten bedömas som grov så kan den skyldige få upp till tio års fängelse. Du kan anmäla även långt i efterhand - men då ökar vikten av ett erfaret målsägarbiträde som kan föra din talan

En våldtäkt är ett brott som har en straffskala på mellan två och fyra år i fängelse. Skulle en våldtäkt bedömas som en grov sådan så kommer den skyldige att dömas till fängelse i minst fyra år och maximalt tio år. Skulle du ha blivit utsatt ut för en våldtäkt så ser händelseförloppet efteråt ut enligt följande: du ringer till polisen och dessa skickar en patrull som kör dig till närmaste sjukhus. Där kommer en gynekologisk undersökning att äga rum i syfte att säkra bevis i form av DNA och för att se vilka övriga skador våldtäkten kan ha gett - du kommer naturligtvis att få den vård du behöver i och med detta. I övrigt så kommer skador att dokumenteras även på övriga delar av kroppen.

På sjukhuset kommer du att få stöd i form av psykologer och även en tid efteråt - så lång tid du behöver - så kommer ett stöd i form av samtalsterapi och kontakt med kvinnojourer att erbjudas dig.

Vi sa att du ringer efter polisen efter ett våldtäkt; det är inte att förväxla med att du gjort en anmälan. Du har inga obligationer att anmäla en våldtäkt direkt - däremot så kommer de bevis - den dna och de fotografier som tagits - att sparas i två års tid. Skulle du anmäla våldtäkten i efterhand så finns således bevisningen från denna undersökning sparad och är möjligt att använda i en rättegång.

Är det omöjligt att få den skyldige dömd efter två år?

En våldtäkt kan anmälas långt efter dessa två år (som bevisningen sparas). Det har, om något det uppmärksammade Me-too-uppropet visat. Men, det är inte helt lätt att bevisa att en våldtäkt skett. Ju längre tid som passerar, desto svårare blir det. Vittnen kan ha glömt saker, dna-bevisningen har kasserats och andra bevis är borta. Det går att vinna - men vikten av ett erfaret målsägarbiträde blir väldigt mer påtagligt.

Det gäller för övrigt även om du skulle anmäla din våldtäkt direkt efter att den skett. Rätt advokat vid din sida ökar dina chanser till upprättelse, att få den skyldige dömd och där du samtidigt får det mentala stöd du behöver.

Vet mer om ensam vårdnad

24 jan 2018

Att föräldrar separerar är inget ovanligt, och ofta går det bra att dela upp vårdnaden de båda föräldrarna emellan. Det finns dock många fall där föräldrarna inte tycker likadant om hur upplägget med vårdnaden ska se ut. I vissa av de här fallen kan det bero på att den ena föräldern godtar gemensam vårdnad – medan den andra kräver att vara ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Ensam vårdnad undviks gärna

Om föräldrarna sedan tidigare har gemensam vårdnad, och den andra föräldern vill få ensam vårdnad, krävs det väldigt mycket för att det här faktiskt ska ske. Om tvisten går till domstol tar man hänsyn till en rad olika faktorer. Bland annat:

 • Förekomst av hot och/eller våld
 • Missbruksproblematik
 • Bostad
 • Arbete
 • Ekonomi
 • Föräldrarnas sociala situation i allmänhet
 • Hur djup konflikten är mellan dem

Det är dock alltid barnets bästa som ska sättas främst. I en tvist är det just detta som är avgörande. Detta då samtidigt som man tar hänsyn till barnets behov, utveckling och ålder. Även om den ena föräldern är ensam vårdnadshavare, finns fortfarande barnets rätt till umgänge med föräldern som inte har det. Läs mer om detta nedan.

Barn har rätt till relation med båda föräldrarna

Som ovan nämnt är det barnets behov som sätts främst. I Sverige har barn rätt till en varaktig relation till båda sina föräldrar – inte bara den som har ensam vårdnad. Det här är en del i att det inte är föräldrarnas bästa som är avgörande, utan barnets.

När föräldrar har gemensam vårdnad löser man ofta detta genom växelvist boende. Det innebär till exempel att barnet bor hos en förälder en vecka i taget. När en förälder har ensam vårdnad, kan dock inte föräldern utan vårdnad räkna med att träffa barnet så mycket, och ofta.

I många fall är umgänget med föräldern utan vårdnad ganska sporadiskt förlagda. Det är inte ovanligt att umgänget till exempel sker varannan helg och varannan jul och nyår, samt ett antal veckor under sommaren. Ofta ingår föräldrarna i ett avtal som godkänns av socialnämnden i den kommun som barnet är folkbokförd i.

Det kan såklart hända att föräldrarna inte är överens och således inte kan ingå i ett dylikt avtal utan hjälp från rättsväsendet. En domstol kan fastställa hur ofta umgänget ska ske, då med barnets bästa som utgångspunkt. Ju yngre barnet är, desto kortare – men oftare – tillfällen ges till umgänge med föräldern utan vårdnad. Det här är dock inte hugget i sten, utan ses över vid varje enskilt fall.

Omgivningen dömer ett narkotikabrott hårt

15 jan 2018

En kväll ute på krogen, ett plötsligt felbeslut, en knackning på axeln, ett urinprov och plötsligt så är man stämplad som en knarkare. Det hela kan faktiskt te sig på ett sådant sätt och för en person som haft detta händelseförlopp utspelat i det verkliga livet så är det ofta det senare som är problemet. Man blir dels dömd för ett narkotikabrott rent juridiskt, men dels blir man ofta dömd av sin omgivning också; något som är värre då det ofta tar lång tid att tvätta av sig den stämpeln. I synnerhet om det handlar om en mindre stad. Där kan man lätt bli avfärdad som en pundare, som en langare eller som en knarkare – trots att det narkotikabrott man blivit dömd för varit ringa och inte kommit med någon högre straffsats än dagsböter och samhällstjänst. 

Säga vad man vill om narkotikabrott – det finns naturligtvis gråskalor även här; att ta lite kokain på en fest skiljer sig markant åt mot att smuggla – och sälja knark på en regelbunden basis. Men, ska inte en dömd person som avtjänat sitt straff för narkotikabrott kunna återvända till det normala och bli behandlad som personen i fråga blev innan domen?

Narkotikabrott är stigmatiserande 

Personer som blivit dömda för ett narkotikabrott upplever ofta att de har en längre väg tillbaka till samhället. Man får jobba hårdare för att bevisa sin pålitlighet, man får hela tiden förklara sig – vid exempelvis arbetsintervjuer – och man kan uppleva att vänner, släkt och bekanta vänder ryggen till istället för att ge den stöttning man behöver för att komma på fötter igen. 

Att jämföra med exempelvis en grov misshandel där många direkt förlåter och till och med kan se domen som någonting häftigt och en fjäder i hatten på den dömde. Vad är det som gör just ett narkotikabrott – ett ringa – så pass stigmatiserande? 

Misstänkta döms på förhand

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott följer samma mönster. Tidningar kan skriva om brottet, de kan hänga ut personer med namn och de kan få allmänheten att agera domstol i en fråga som ännu inte fått rättslig prövning. 

Skulle du vara misstänkt för ett narkotikabrott och där ditt juridiska ombud lyckas bevisa din oskuld – ja, då är det ändå troligt att du kommer att tvingas dras med misstankar om en felaktig dom. Ingen rök utan eld. Så resonerar många gällande narkotikabrott. Det är bara att se på diverse kändisar som hamnat i en liknande situation för att förstå vad vi menar. 

Att var misstänkt är inte att vara skyldig och blir man dömd för ett narkotikabrott så har man också – genom böter, samhällstjänst eller fängelse – sonat sitt brott. Precis som vid alla andra andra typer av brott. Läs mer på narkotikabrott.nu.

Allvarligare brott ger rätt till offentlig försvarare

28 dec 2017

En av stöttepelarna som vårt demokratiska samhälle vilar på, handlar om att alla har rätt till en rättvis prövning i en rättegång. Ingen ska dömas på förhand; inför lagen ska vi alla vara lika.  I detta finns det även en viktig del i form av vilket försvar man som misstänkt eller åtalad har rätt till. Vid ett allvarligare brott har man alltid rätt till en offentlig försvarare och vilken advokat man väljer är ingenting som avgörs av storleken på sin egen plånbok. Detta är nämligen en viktig sak som skiljer demokratiska änder från hur icke-demokratiska länder ser på saken.

Skillnad på demokratiska och icke-demokratiska länder

I Sverige (och i övriga västvärlden där demokrati råder), kan du därför se en misstänkt mördare - som har noll tillgångar - välja en offentlig försvarare som exempelvis Leif Silbersky och se att denne mediale - och ytterst kompetenta advokat - sköter försvaret. Detta är möjligt då arvodet bekostas av staten och där advokaten i fråga får betalt oavsett hur utgången blir. Blir den misstänkte dömd i domstol så får hans offentlige försvarare betalt; anses han som skyldig så får advokaten sitt arvode bekostat. Skillnaden - och det är en viktig sådan - ligger istället i hur den misstänktes ekonomi påverkas av domslutet i fråga. Bedöms hen vara skyldig så kommer hen också att krävas på hela - eller delar av- beloppet; men av staten (inte av advokaten).

Skulle hen däremot frikännas så kommer hen heller inte att avkrävas på några pengar. Men, en offentlig försvarare får alltså betalt oavsett - något som alltså gör att vårt demokratiska rättssystem jämlikt sett till att  alla får samma möjligheter till ett bra försvar.

Välj en offentlig försvarare

En liten brasklapp finns det när det kommer till en offentlig försvarare; att valet är fritt stämmer inte riktigt – det är nämligen domstolen som beslutar om det och ger det slutgiltiga beskedet. Men du kan alltid påverka det genom att be en advokat ställa upp. Har du fått ett jakande svar, är det lättare för dig att få igenom ditt önskemål. Om vi säger att du, är misstänkt, och har valt en offentlig försvarare som tackat ja till uppdraget så har domstolen det sista ordet. Här brukar det sällan sättas käppar i hjulen; för det mesta så tillmötesgår man den misstänktes önskemål och det ska handla om extraordinära anledningar till varför man ska ge ett nekande svar om önskemål om offentlig försvarare.

En offentlig försvarare närvarar vid förhör och förhandlingar. Han kommer även att fungera som den primära kontakten med omvärlden. Välj en advokat med hög kompetens; men välj även en som du trivs med.

Jag vill betona ytterligare en sida som inte många tänker på: nämligen att känd inte alltid är synonymt med kompetens. Det val man har att göra som misstänkt är att välja en offentlig försvarare som kan hjälpa till att nå det slutliga målet: ett frikännande. Att då välja en offentlig försvarare enbart baserat på ett känt ansikte kan vara helt fel väg att gå. Jag anser att vana av liknande fall, erfarenhet samt personkemi ska anses som viktigare aspekter att basera valet på. Det handlar om en lång process från förundersökning till ett slutlig domslut - en offentlig försvarare kommer att vara en axel att luta sig mot genom hela resan. Och: i det stora hela så kommer advokaten i fråga att vara den egentliga kontakt som du har med omvärlden. Välj med omsorg - det är mitt råd. Om du som jag är intresserad av detta ämne, kan du läsa mer här.

Notarius Publicus hjälper dig med intygen

29 sep 2017

Om du funderar på att studera eller arbeta utomlands kan det hända att du behöver hjälp med att översätta dina betyg, arbetsintyg och andra dokument som krävs för att du ska kunna söka till ett universitet eller ansöka om tjänster med specifika krav.

Vilka intyg och dokument som krävs är olika från land till land. I vissa fall går det att få dokumenten översatta direkt av myndigheter eller skolor, men det är långt ifrån alla gånger det är möjligt. Då är det viktigt att du ser till att beställa professionella översättningar av de dokument som behövs. Att själv översätta blir sällan bra nog och du kommer att behöva intyg på att översättningarna stämmer. Här visar vi hur det går till att ta fram dokument som godkänns av din blivande skola eller potentiella arbetsgivare.

Ta hjälp av en professionell översättningsbyrå

Steg ett är att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå i Stockholm. De ser till att dina betyg och intyg översätts enligt gällande standard och att de innehåller all den information som krävs i landet dit du planerar att börja studera eller arbeta.

Det är viktigt att du frågar efter en översättare som översätter just betyg och intyg. Att anlita någon som främst gör litterära översättningar blir inte bra. Det är viktigt att personen har kunskap om de formalia som krävs för denna typ av översättningar.

Notarius Publicus hjälper med intygen

När översättningarna är klara är det viktigt att du får intyg på att de stämmer överens med originalen. Detta görs av en så kallad Notarius Publicus. Detta är en advokat som har befogenhet att intyga att ett dokument är äkta samt att en översättning överensstämmer med originaldokumentet. Din Notarius Publicus måste givetvis ha kunskaper i det språk som talas i landet dit du ska, så fråga om detta i förväg innan du anlitar någon.

I somliga fall räcker det med ett intyg skrivet av Notarius Publicus, utan att en översättning görs. Detta kan du få information om från den skola du söker till eller fråga arbetsgivaren om det räcker med ett intygande att ditt dokument är det som du har uppgivit att det är.

När du har de dokument du behöver kan du skicka vidimerade kopior till skola respektive företaget du söker till. Sedan är det bara att vänta och hoppas på att du blir antagen som du önskat. Lycka till!

Vad händer när någon är misstänkt för brott?

20 sep 2017

Processen som sker om någon är misstänkt för brott kan skilja sig åt en del mellan olika fall, men är i grunden densamma. En faktor som gör att förloppet kan skilja sig åt är hur grovt brottet är. Vid grövre brott har den som är misstänkt för brott rätt till en offentlig försvarare, som ofta bekostas av allmänna medel. Det finns ingen absolut rätt att få försvararen betald av skattepengar, men ofta är så fallet.

Gripandet

När en person är misstänkt för brott som kan ge fängelse som påföljd, kan polisen gripa honom eller henne. Polisen kan sedan rådgöra med en åklagare huruvida den misstänkte ska anhållas eller inte. Om det finns skäl att tro att den som är misstänkt för brottet kommer att avvika eller försvåra utredningen kan ett beslut om häktning fattas.

Anhållande

Det är upp till åklagaren att bestämma om en misstänkt ska anhållas. Det gäller att personen på sannolika skäl är misstänkt för att vara skyldig till ett brott vars påföljd kan bli fängelse minst i ett år. Att någon är misstänkt på sannolika skäl innebär att det finns starka anledningar att tro att den som är misstänkt också är den som är skyldig till brottet.

Någon som är gripen kan även anhållas under den tid som åklagare och polis undersöker brottet. Det kallas utredningsanhållan och skiljer sig, inte minst vad gäller tiden, från en vanlig anhållan.

Häktning

I de fall som en åklagare beslutat om att anhålla någon måste densamma också lämna en framställan till domstolen. Det här kallas för häktningsframställan och innebär att åklagaren uttrycker en vilja om att domstolen ska besluta om häktning för den misstänkte i fråga.

Normalt behöver åklagaren lämna en framställan redan samma dag eller under dygnet därpå. I vissa fall kan åklagare vänta i upp till tre dygn innan en häktningsframställan lämnas in. Det är upp till domstolen, när de får in en häktningsframställan, att ha en förhandling redan samma dag eller senaste dygnet därpå. Under den här förhandlingen fattar domstolen ett beslut om den som är misstänkt för brottet ska häktas eller inte.

Senast ska häktningen ha skett innan fyra dygn efter anhållning. När den som är misstänkt för brott är häktad ska han eller hon befinna sig i häktet fram till dess att domstolen har fattat ett beslut, det vill säga gett en dom. I beslutet framgår då om personen ska bli fri att gå, eller om fortsatt häktning ska verkställas.

Efter häktning väntar:

 • Stämning och åtal
 • Rättegång och dom
 • Kriminalvård eller annat utfall

Vad innebär umgängesrätt?

29 aug 2017

När en av föräldrarna har fått ensam vårdnad har barnet rätt att umgås med föräldern som han eller hon inte bor med. Det här gäller alltid, även om föräldrarna har gemensam vårdnad också, men lagen om umgängesrätt kanske inte behöver tillämpas i praktiken i samma utsträckning då. I fall där ena föräldern har ensam vårdnad kan det ha desto större betydelse.

Det finns många olika sätt att lägga upp det för att barnet ska få tid att även umgås med den förälder som han eller hon inte bor med. Umgängesrätt är, som begreppet avslöjar, en rättighet reglerat i FN:s barnkonvention. Detta i likhet med att gå i skolan utan kostnad, ha rätt till tand- och sjukvård samt rätt till god fostran, trygghet och omvårdnad.

Aktuellt under skilsmässor

En punkt som av många anses vara bland den viktigaste är umgängesrätten. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, undantaget om det skulle innebära att fara för barnets hälsa. I dylika fall ska det alltid ses till barnets bästa och umgängesrätten är något som väger tungt.

Vid skilsmässor kan umgängesrätten bli aktuell när det ska bestämmas hur barnet ska bo. Ett vanligt upplägg är att köra växelvist boende, det vill säga att barnet bor en vecka hos vardera förälder åt gången. Andra lösningar, ifall den ene föräldern flyttar långt bort, kan innebära att umgänget sker på lov och långa helger.

Enighet råder inte alltid

Ibland finns en hög konfliktnivå hos dem som har separerat. Således kan frågan om barnets boende ibland vara svår att lösa. Det här fordrar ofta juridisk hjälp och det finns sålunda många juristbyråer som specialiserar sig mot umgängesrätt och vårdnadsfrågor.

Barnet bör alltid kunna umgås med den andra föräldern i den mån det är möjligt. När geografiskt avstånd står i vägen brukar man lösa det på sätt som nämns ovan, att barnet får umgås med den utflyttade föräldern i den mån det är möjligt. Ibland står föräldrarnas oförmåga att samarbeta i vägen för barnets umgängesrätt och det är då inte ovanligt att hjälp krävs från juridiskt håll.

Kan gå till rätten

När det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens, ens genom hjälp från andra, kan frågan till slut behöva avgöras i tingsrätten. Om du funderar på att kontakta tingsrätten finns anledning att på förväg ha talat med en jurist som kan biträda dig. Det är också bra att i förväg undersöka dina möjligheter till rättsskydd och rättshjälp ordentligt.

← Äldre inlägg